Tutkimussopimukset
 
Tutkijalähtöiset tutkimukset

HUS:in tutkijoiden osallistuessa tutkimushankkeeseen tulisi heidän tehdä tutkimussopimus. Selkeät pelisäännöt luovat yhteisymmärrykseen perustuvan toimintaympäristön ja osoittaa vastuullisuutta ja kunnioitusta tutkittavia kohtaan.
 
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston nettisivuilta löytyy lisätietoa erilaisista tutkimukseen liittyvistä sopimuksista.
 
Sponsoritutkimukset
 
HUS-kuntayhtymän nimissä tehtäville tutkimuksille tuleva HUS:n ulkopuolinen rahoitus hallinnoidaan HYKS-instituutti Oy:n kautta.

HUS:n tutkimuslupaa varten kaikista yritysten (lääketeollisuuden, laite- ja tarvikevalmistajien, vakuutusyhtiöiden) ja muiden ulkopuolisten toimeksiantoina rahoittamista tutkimuksista tehdään tutkimussopimus rahoittajan ja HYKS-instituutti Oy:n välillä.
 
Tutkimussopimuksella tehtävä tutkimus tehdään HUS:n nimissä. Tutkimuksen vastuuhenkilö on HUS:n palvelussuhteessa ja tutkimusluvalla HYKS-instituutti Oy:n sivutoimessa.
HYKS-instituutti Oy hoitaa tutkijan puolesta myös apurahojen ja tutkijalähtöisen HUS:ssa tapahtuvan tutkimuksen rahaliikenteen ja kirjanpidon.