Tietoturva

Tietoturvallisuuden tavoitteena on, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat käytettävissä ja tiedot ovat eheitä ja oikeita. HUS:n tutkijat käsittelevät usein salassa pidettävää tietoa, ja tietokone tai muu päätelaite on lähes jokaisen tutkijan työkalu. Tutkimustyöhön liittyvien salassa pidettävien tietojen vuotaminen vääriin käsiin voi aiheuttaa suuria vahinkoja.

HUS tietoturvaoppaaseen on koottu muun muassa sähköpostin, salasanojen, mobiililaitteiden, pilvitallennuspalveluiden, sosiaalisen median ja muistitikkujen käyttöä koskevia neuvoja ja ohjeita, joita noudattamalla henkilökunta voi työskennellä tietoturvallisesti.

Tietoturvaan liittyvien rikkomusten tai rikosasioiden käsittely HUS:ssa kuvataan ohjeessa Tietoturvaa koskevien rikkomus- ja rikosasioiden käsittely HUSissa. Rikoslain (39/1889) 38 luvun ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 44 luvun mukaisesti tieto- ja viestintärikoksia ovat mm.

  • tietojärjestelmän häirintä (tietojärjestelmän toiminnan estäminen tai vakavaa häiriön aiheuttaminen)
  • viestintäsalaisuuden loukkaus
  • tietoliikenteen häirintä
  • tietomurto

 

Katso HUS-intran tietoturvaohjeet. Lataa HUSin Tietoturvaopas​.

578x3.jpg
 
 
Tietoturva