Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittäminen HUSissa
 
HUS on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin.

HUSin johtajaylilääkäri johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä HUSissa siltä osin kuin kysymyksessä on potilaaseen tai hänen hoitoprosessiinsa liittyvä asia. Tällaiset hyvän tieteellisen käytännön epäilyä koskevat ilmoitukset tulee osoittaa HUSin johtajaylilääkärille.

Epäily hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta potilaaseen tai hänen hoitoprosessiinsa liittyen tulee vireille johtajaylilääkärille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Ilmoituksessa on yksilöitävä, millaisesta hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta on kysymys ja epäily on perusteltava. Ilmoitusta ei voi tehdä nimettömänä.

Johtajaylilääkäri voi myös ottaa muuta kautta tietoonsa tulleen epäilyn tutkittavakseen. Ilmoituksen käsittelyssä noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia koskevien epäilyn käsittelyprosessia, joka on tarkemmin kuvattu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeessa.

On oikein keskustella tieteellisestä vilpistä ja sen ehkäisemisestä. Länsimaisen oikeuskäytännön mukaisesti tekijäksi epäilty on kuitenkin syytön, kunnes toisin todistetaan. Tärkeää on, että vilppiepäilyä selvitetään tosiasioihin perustuen ja puolueettomuuden periaatteita noudattaen.

Mikäli hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisepäilyyn ei kohdistu potilas tai hänen hoitoonsa liittyvä asia, ohjataan ilmoitus Helsingin yliopiston kanslerille.
 
578x3.jpg
 
 
 
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittäminen HUSissa