Tutkittavan tiedote, suostumus ja rekisteriseloste

Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tutkittavan tiedote ja suostumus. Salassa pidettäviä asiakirjoja ja henkilötietoja tai henkilötunnuksia käsitellään ensisijaisesti tutkittavan yksiselitteisesti antamalla ja nimenomaisella suostumuksella. Henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittely edellyttää myös henkilörekisterin selostetta.

Tiedote

Suostumus

Rekisteriseloste