Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyssä muodostuu henkilörekisteri. Rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste, josta ilmenee:
 
  • rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä,
  • mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.
 
Rekisteriseloste on lakisäätäinen julkinen asiakirja, joka laaditaan tutkittavaa varten. Tutkittavalla on oikeus saada siitä kopio itselleen, jotta hän ymmärtää, mitä tietoja hänestä kerätään ja miten niitä käsitellään. Siksi se on laadittava maallikolle ymmärrettävästi.

Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa rekisterinpitäjä on pääsääntöisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaala, PL 100, 00029 HUS, ei tutkija itse.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen automaattisesta käsittelystä tietosuojavaltuutetulle lähettämällä tälle rekisteriseloste. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen.

Tietosuojeluvaltuutetun toimiston ja HUS:n tutkimuksen sivuilta löytyy tieteellisen tutkimuksen rekisteriselostelomake ja täyttöohje.