Materiaalinluovutussopimukset (MTA) ja näytteiden siirto HUS:n ulkopuolelle

Materiaalinluovutussopimus, MTA = ihmisestä peräisin olevan biologisen materiaalin ja materiaaliin mahdollisesti liittyvien potilas- ja henkilötietojen siirtosopimus.

Potilaan suostumus on lähtökohta kaikessa materiaaliluovutuksessa. Siksi on tärkeää ennakoivasti pyytää tutkittavan suostumusta mahdolliselle tietojen/näytteiden siirrolle/luovuttamiselle.

Materiaalia annetaan tutkimukseen suostumuksen rajoissa. Näytteitä ei luovuteta HUS:sta kuin luovutuksensaajan käyttöön, eikä niitä voida luovuttaa pysyvästi luovutuksensaajalle. HUS vastaa potilaan näytteestä ja hänen tietojensa suojasta sekä potilaan tahdon toteutumisesta suostumuksen mukaisesti.

Mikäli luovutus on tarkoitus tehdä EU:n ulkopuolelle, on huomattava, ettei pelkkä potilaan suostumus yleensä ole riittävä ja siirto saattaa vaatia lisäsopimuksia potilaan tietoturvallisuuden takaamiseksi.

Jos lähetät henkilötietoja tai näytteitä ulkomaille tai HUS:n ulkopuolelle muulle kuin tutkimusryhmän osapuolena olevalle julkiselle organisaatiolle, täytä MTA-sopimuslomake*. Katso myös . Katso myös MTA-käyttöohje*.

*) MTA-lomake ja -käyttöohje avautuvat HUS:n intraan.