Materiaalinsiirtosopimukset (MTA) ja näytteiden siirto HUSin ulkopuolelle

Materiaalinsiirtosopimus (Material Transfer Agreement, MTA) eli ihmisestä peräisin olevan biologisen materiaalin ja materiaaliin mahdollisesti liittyvien potilas- ja henkilötietojen siirtosopimus.

Potilaan suostumus on lähtökohta kaikessa materiaaliluovutuksessa. Siksi on tärkeää ennakoivasti pyytää tutkittavan suostumusta mahdolliselle tietojen/näytteiden siirrolle/luovuttamiselle.

Materiaalia annetaan tutkimukseen suostumuksen rajoissa. Näytteitä ei luovuteta HUSista kuin luovutuksensaajan käyttöön, eikä niitä voida luovuttaa pysyvästi luovutuksensaajalle. HUS vastaa potilaan näytteestä ja hänen tietojensa suojasta sekä potilaan tahdon toteutumisesta suostumuksen mukaisesti.

Mikäli luovutus on tarkoitus tehdä EU:n ulkopuolelle, on huomattava, ettei pelkkä potilaan suostumus yleensä ole riittävä ja siirto saattaa vaatia lisäsopimuksia potilaan tietoturvallisuuden takaamiseksi.

Jos lähetät henkilötietoja tai näytteitä ulkomaille tai HUSin ulkopuolelle muulle kuin tutkimusryhmän osapuolena olevalle julkiselle organisaatiolle, täytä HUSin MTA-sopimus(mallipohja intrassa). Sopimusasiakirjan käyttöön löydät myös ohjeen intrasta.