Keksintöilmoitus

Jokainen HUSin palveluksessa oleva henkilö on keksinnön tehtyään velvollinen viipymättä jättämään keksinnöstä kirjallisen ilmoituksen HUSille.

Keksintöilmoituslomake

Jos HUSin palveluksessa oleva henkilö on myös toisen tai useamman työnantajan palveluksessa, keksintöilmoitukset on tehtävä kaikille työntekijän työnantajille.

Jos HUS haluaa saada työsuhdekeksintölain mukaisen oikeuden keksintöön, HUS ilmoittaa viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut keksintöilmoituksen kirjallisesti työntekijältä, että HUS ottaa itselleen tietyn oikeuden keksintöön. Jos HUS ilmoittaa, ettei se aio siirtää oikeuksia itselleen tai jättää edellä mainitun ilmoituksen tekemättä määräajassa (4 kk) työntekijälle, kuuluvat oikeudet keksintöön kokonaan työntekijälle.

Ennen kuin neljä kuukautta on kulunut työntekijän ilmoituksen vastaanottamisesta, työntekijä ei saa ilman HUSin kirjallista suostumusta määrätä ilmoituksessa tarkoitetusta keksinnöstä tai ilmaista ulkopuoliselle mitään sitä koskevaa siten, että siitä voisi olla seurauksena keksinnön julkiseksi tuleminen, hyväksikäyttö toisen lukuun tai muu patentoinnin este.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus työsuhdekeksintöilmoituksen tehtyään hakea keksinnölleen patenttia Suomessa. Työntekijä ei kuitenkaan saa jättää patenttihakemusta ennen kuin kuukausi (1 kk) on kulunut siitä, kun hän on kirjallisesti ilmoittanut HUSille, että hänen tarkoituksenaan on hakea patenttia keksinnölle. Patenttihakemuksen jättämisen aikomuksesta on siten ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukausi ennen kuin patenttihakemus jätetään.

 

 
Keksintöilmoitus