Keksintö- ja patenttiasiat

Keksinnöllä tarkoitetaan uutta ja käyttökelpoista ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Keksintö voi olla tuote, laite, menetelmä tai myös jonkin ennestään tunnetun uusi käyttömuoto. Patentilla tarkoitetaan keksijälle ja/tai keksinnön oikeuksien haltijalle hakemuksesta myönnettyä yksinoikeutta määräajan ammattimaisesti valmistaa ja pitää kaupan keksimäänsä tuotetta tai soveltaa keksimäänsä menetelmää. Ollakseen patentoitavissa keksinnön täytyy olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä.

Työsuhdekeksintö

Keksintöilmoitus

Patentti

Korvaukset