HUS Apteekki tutkijoille

Lääkehuoltopalvelut kliinisiin lääketutkimuksiin

HUS Apteekki tarjoaa lääkehuoltopalveluita kaikkiin HUSin alueella tehtäviin kliinisiin lääketutkimuksiin. Toiminnassa noudatetaan kansainvälistä ICH:n Good Clinical Practice (GCP) –laatuohjeistusta.
Yhteydenotto tutkimusta aloittaessa
HYKS-instituutti koordinoi sponsorilähtöiset tutkimukset ja osan tutkijalähtöisistä tutkimuksista. Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa tutkijatiimi voi olla myös suoraan yhteydessä HUS Apteekin kliinisten lääketutkimusten yksikköön. HUS Apteekki tekee yhteistyötä HYKS-instituutin, tutkijoiden, tutkimushoitajien ja CRO-yritysten kanssa.

Palvelut tutkijoille

HUS Apteekin palvelupaketti suunnitellaan tutkimuskohtaisesti yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.
Palveluun voi kuulua esimerkiksi
·         tutkimusvalmisteiden
o    lähetysten vastaanotto ja eräkohtainen maahantuonti 
o    varastointi ja olosuhdeseuranta
o    toimittaminen tutkijalle
o    potilaskohtaisten lääkeannosten käyttökuntoon saattaminen
o    valmistaminen, etiketöinti ja sokkoutus
o    palautus toimittajalle ja/tai tuhoaminen
·         edellä mainittujen toimintojen GCP:n mukainen dokumentaatio
·         tarvittaessa koehenkilöiden randomointi
Yhteystiedot

HUS Apteekki kliinisten lääketutkimusten yksikkö
Meilahden Sairaalan kampusalue, Palvelukeskus, 1 krs.
Stenbäckinkatu 9, rakennus 7, B-rappu

HUS-Pharmacy.ClinicalTrials(at)hus.fi
puh. 050 427 9614
Huomioitavaa

​​Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut määräyksen 2/2012, joka koskee kliinisiä lääketutkimuksia:
Jos tutkimus tehdään sairaalassa, tieto vastaanotetuista tutkimuslääkkeistä tulee toimittaa myös sairaala-apteekkiin/lääkekeskukseen.
 
Sairaalassa toimivaan tutkimusyksikköön ei voida toimittaa tutkimuslääkettä suoraan ulkomailta. Lääke tulee maahantuoda tuolloin joko lääketukkukaupan tai sairaala-apteekin toimesta.