Tietoallas tutkijoiden käyttöön

HUSin Tietoallas on palvelu, jolla potilasrekisterien ja tiettyjen hallinnon rekisterien tiedot järjestetään hyödynnettäväksi tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Tietoallas muodostaa potilasrekisterin ja kerää erityyppisiä terveystietoja yhteen paikkaan. HUSin Tietoallas on osa HUSin potilastietojärjestelmää. Tietoallas täyttää samat tietoturva- ja GDPR-vaatimukset kuin muutkin HUSin käyttämät potilas- ja hallinnon tietojärjestelmät ja sille on teetetty GDPR:n mukainen riskien arviointi. Tietoaltaassa ei yhdistetä eri rekistereitä, vaan niiden aineistot ovat lähtökohtaisesti teknisesti erillään toisistaan. 

Tietoaltaan rekisterit ovat käytettävissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan samoin periaattein kuin alkuperäisten järjestelmien rekisterit. Tietoaltaassa olevat aineistot on säilötty pseudonymisoituina. Aineistossa oleva sosiaaliturvatunnus on kryptattu (salattu) yhtenevästi ja kaikki muut henkilötiedot kuten nimet ja yhteystiedot on poistettu. Kryptatun pseudohetun avulla kaikki HUSin Tietoaltaan aineistot ovat yhdistettävissä keskenään.

Tutkimusryhmille luovutetaan aineistoja tutkimuskäyttöön HUSin tutkimusluvan sallimassa laajuudessa. Tietopyynnöissä luovutettava henkilötunniste ei kuitenkaan ole Tietoaltaan pseudohetu, vaan kutakin aineistoluovutusta varten muodostetaan uusi tutkimuskohtainen pseudohetu, jolla voidaan yhdistää ainoastaan kyseisen tutkimusluvan alaisia aineistoja. Aineistoluovutuksien yhteydessä on myös mahdollista poikkeustapauksessa saada mukaan potilaan oikea henkilötunniste. Tällöin asia tulee kuitenkin olla selvästi mainittu tutkimusluvassa ja tutkimusluvan myöntäjä harkitsee erityisen huolellisesti tällaisen luvan myöntämistä. Tarvittaessa poimintakohortti voidaan muodostaa myös henkilötunnuslistauksen perusteella.​
Tietoportaalista

  • aineistotiedustelut
  • aineistopyynnöt
  • saatavuustietosovelluksen käyttäjähallinta
  • tiedustelut
  • analytiikkatyötilojen tilaukset

> Lue tiedote 
HUSin Tietoaltaan potilasrekisteritiedot käytettävissä tietoportaalin kautta