Tieteellinen tutkimus

Lääketieteellinen tutkimus

 
Suomen kliinisen lääketieteen tutkimus on korkeatasoista. Se on sijoittunut toistuvasti maailmassa ykköstilalle, kun arviointiperusteena on käytetty eri maista tulleisiin julkaisuihin tehtyjen viittausten määrää. HUS:n Meilahden sairaaloiden (Hyks) ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muodostama kokonaisuus, Helsinki Academic Medical Center, on maamme ylivoimaisesti suurin kliinisen lääketieteen tutkimusta tekevä yhteisö ja kansainvälisestikin varsin merkittävä. Sen on arvioitu kuuluvan Euroopassa viiden parhaan lääketieteellistä tutkimusta tekevän keskuksen joukkoon.
 
Hyks ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat tutkimuksen ja opetuksen kannalta erottamaton kokonaisuus. HUS:n strategian mukaan tätä yhteistyötä pyritään kehittämään edelleen niin, että se voisi toimia maailmanlaajuisena esimerkkinä. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat myös muut HUS:n sairaalat ja muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joista jälkimmäiset ovat erityisen tärkeitä kumppaneita hoitotieteen tutkimusta kehitettäessä.
 
Tutkimustyö hyödyttää potilaiden hoitoa kahdella eri tavalla, toisaalta suoraan tutkimusinnovaatioiden kautta ja toisaalta tutkimustyön synnyttämän asiantuntijuuden kautta. Korkeatasoista tutkimustyötä tekevä on aina tutkimiensa sairauksien syvällinen käytännönkin asiantuntija.
 
Alkuvuodesta 2012 HUS:ssa valmistuneen selvityksen mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista tutkijoista ilmoitti tutkimustulostensa todella johtaneen diagnostisiin, hoidollisiin tai kuntoutukseen vaikuttaviin muutoksiin käytännön potilastyössä. Lisäksi yli 90 % käytännön sairaanhoidosta vastuussa olevista johtajista arvioi tutkimustyön parantaneen johtamansa henkilöstön ammattitaitoa.
 

Hoitotieteen tutkimus

 
Hoitotieteen tutkimuksen tuomat tulokset vaikuttavat tulevaisuudessa hyvin suureen osaan sairaalan toiminnasta. HUS edistää alueellaan tapahtuvaa hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön tutkimusstrategiansa mukaisesti. Toiminnan tarkemmat painopisteet on määritelty erillisessä tutkimusohjelmassa ja sen toteuttamiseksi järjestää HUS erilaisia koulutustilaisuuksia ja tukee tieteellistä tutkimustyötä muun muassa apurahojen muodossa. Tutkimustoiminnan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kaikki terveystieteiden yksiköt Suomessa. Hoitotieteellinen tutkimus tuottaa tietoa terveydestä, ympäristöstä, hoitotyön toiminnoista sekä palvelujärjestelmästä ja sen johtamisesta.
 

Muu tutkimustoiminta

 
Vaikuttavuustutkimukselta odotetaan tietoa potilashoidossa tehtävien valintojen perustaksi, terveystaloustieteen tutkimukselta pohjaa päätöksiin voimavarojen suuntaamisesta ja toimintajärjestelmän tutkimukselta apua toimintatapojen kehittämiseen.