Tutkimusten julkaisu ja rekisteröinti

Rekisteröinti, tulosten julkaisu ja lopettamisilmoitus kuuluvat tutkijalle
Toimeksiantajalähtöisten tutkimusten rekisteröinti on toimeksiantajan vastuulla. Tutkijalähtöisten tutkimusten rekisteröinti, tutkimustulosten julkaiseminen ja ilmoittaminen tutkimuksen lopettamisesta on tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) vastuulla.
Ennen tutkimuksen rekisteröintiä tulee selvittää, tehdäänkö tutkijalähtöinen tutkimus HUS:n vai Helsingin yliopiston nimissä. Tutkimus tehdään ensisijaisesti sen organisaation nimissä, jossa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on päävirassa.
 
Jos tutkittavat osallistuvat tutkimukseen sairaanhoitopiirin potilaina, tehdään tutkimus sairaanhoitopiirin nimissä. Kansainvälisenä periaatteena on, että kukin tutkimus rekisteröidään vain yhden kerran.
 
Rekisteröinti takaa tutkimusten julkisuuden
 
WHO:n ja lääketieteellisten aikakauslehtien päätoimittajien järjestön ICMJE:n (International Committee of Medical Journal Editors) aloitteesta on sovittu yhteisistä periaatteista, joiden mukaan lehdet ottavat julkaistavaksi vain sellaisia kliinisiä, ihmisillä tehtäviä vaikuttavuus- ja interventiotutkimuksia, jotka on rekisteröity julkiseen tutkimusrekisteriin.
 
Rekisteröinnin tavoitteena on saada kaikki tutkimukset ja tutkimustulokset julkisiksi, lisätä yleistä luottamusta tutkimustoimintaan ja välttää päällekkäisiä tutkimuksia eettisyyden nimissä. ICMJE:n kriteerien mukaan rekisteröitäviksi kliinisiksi tutkimuksiksi katsotaan kaikki interventiotutkimukset. Puhtaasti havainnoivia tutkimuksia ei tarvitse rekisteröidä. Tutkimuksen rahoituslähde ei vaikuta rekisteröintivelvoitteeseen. ICMJE-kriteerit täyttäviä julkisia rekistereitä on useita (www.icmje.org).
 
HUS suosittelee julkaisemista http://clinicaltrials.gov/ rekisterissä, mutta tutkijan on itse varmistettava rekisterin soveltuvuus hänen käyttötarkoitukseensa.
​​​