Säädökset, ohjeet ja lomakkeet

Täältä löytyvät alan tutkimusta koskevat ohjeet ja lomakkeet ladattavassa muodossa.

HUSin riskien arviointilomake on tarkoitettu lähinnä HUSin käyttöön ja apuvälineeksi riskiarvion tekemiseen. Riskien arviointi voidaan tehdä myös muulla esitystavalla. Esim. HUSin ulkopuolinen taho voi voi liittää eettiselle toimikunnalle toimitettavaan lausuntohakemukseen sekä tutkimuslupahakemukseen oman organisaationsa käyttämän mallin tai riskien arviointi voidaan tehdä vapaamuotoisesti.  Pääasia on, että eettinen toimikunta ja tutkimusluvan myöntäjä voi riskiarvioinnin perusteella todentaa sen, että esim. tutkimusaineisto on asianmukaisesti suojattu ja tutkittavien/rekisteröityjen yksityisyyden suoja on turvattu.

 

 Eettistä lausuntoa koskevat ohjeet ja lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaan liittyvät lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaa koskevat ohjeet

 
 

 EU-tietosuojaohjeet ja -lomakkeet

 
 

 Opinnäytetyön ohjeet ja lomakkeet

 
 

 eTerveystutkimuksen ohjeet

 
 

 Rahoituksen haun ja budjetoinnin ohjeet ja lomakkeet

 


lakilinkit.jpg