Säädökset, ohjeet ja lomakkeet

Täältä löytyvät alan tutkimusta koskevat ohjeet ja lomakkeet ladattavassa muodossa.

 

 Opas tutkimuksen tekoon vaihe vaiheelta

 
 

 Eettistä lausuntoa koskevat ohjeet ja lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaan liittyvät lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaa koskevat ohjeet

 
 

 EU-tietosuojaohjeet ja -lomakkeet

 
 

 Opinnäytetyön ohjeet ja lomakkeet

 
 

 eTerveystutkimuksen ohjeet

 
 

 Rahoituksen haun ja budjetoinnin ohjeet ja lomakkeet