Säädökset, ohjeet ja lomakkeet

Täältä löytyvät alan tutkimusta koskevat ohjeet ja lomakkeet ladattavassa muodossa.

 

 Eettistä lausuntoa koskevat ohjeet ja lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaan liittyvät lomakkeet

 
 

 Tutkimuslupaa koskevat ohjeet

 
 

 EU-tietosuojaohjeet ja -lomakkeet

 
 

 Opinnäytetyön ohjeet ja lomakkeet

 
 

 eTerveystutkimuksen ohjeet

 
 

 Rahoituksen haun ja budjetoinnin ohjeet ja lomakkeet