Rekisterihallinnon ohjeistusta saatavilla

Pysyväisohje 12/2018

Tämä ohje korvaa pysyväisohjeen 8/2009


Ohjeessa määritellään rekisterihallinnon vastuut ja menettelytavat.

Rekisterihallinnolla tarkoitetaan EU tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle säädettyjen tehtävien ja vastuiden määrittämistä sekä rekistereitä koskevien päätöksentekovaltuuksien määrittämistä HUSissa.

Ohjeen kohderyhmänä ovat lähinnä johtavat viranhaltijat, henkilörekistereiden vastuuhenkilöt ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt.

Pysyväisohje PDF-muodossa

Malli rekisteröityjen informoinnista

HUSin julkaistut informoinnit​​