GDPR-päivitys ei estä tutkimuksen jatkamista

Suomessa ja muualla EU:ssa on 25.5.2018 alkaen voimassa uusi tietosuoja-asetus (GDPR), joka vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn tieteellisissä tutkimuksissa.

Meneillään olevia tutkimuksia ei tarvitse keskeyttää.

Tutkimuksia voi jatkaa tavalliseen tapaan, mutta asiakirjojen ja dokumenttien päivitys uuden tietosuoja-asetuksen mukaisiksi tulee laittaa vireille välittömästi.

Vanhoilla, jo kerätyillä, suostumuksilla voidaan jatkaa tutkimusta. Uusien, nyt kerättävien, suostumusten osalta tulee tehdä päivitys uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

HUSissa laaditaan parhaillaan mallia tutkittaville annettavasta tiedotteesta ja suostumuksesta. Tätä mallipohjaa suositellaan käytettäväksi ainakin siihen saakka, kunnes TUKIJAn toimesta on saatavilla mallipohja, joka täyttää GDPR:N vaatimukset.

 

HUSin laatima tiedote- ja suostumusmallipohja laitetaan HUSin intranettiin ja asiasta tiedotetaan tutkijoille erikseen.

 

Myös HUSin juristit ja tietosuojavastaavat auttavat tarvittaessa.

HUSissa on jo tehty joillakin toimialoilla uuden asetuksen mukaiset päivitykset. Esimerkiksi Helsingin Biopankki on päivittänyt omat suostumus- ja tiedotusasiakirjat GDPRn mukaisiksi. Myös heiltä voi saada tietoa.

Lisäksi voi tutustua Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeeseen Rekisteröidyn informoimisesta ja informointivelvoitteen edellyttämät tiedot ja tutkijan muistilistaan

Lisätietoja

Anne Pitkäranta, HUS

anne.pitkaranta@hus.fi

ja

HUS juristit​