Valtion tutkimusrahan hakeminen

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. Valtion rahoitus annetaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle​, joka päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä tutkimushankkeisiin perustuvien hakemusten perusteella. 
 
​Hakemus tutkimushankkeen rahoittamiseksi VTR:lla tehdään HUSin tutkimustoimikunnalle. Rahoitussuunnitelma voi sisältää erilaisia tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten palkka-, materiaali-, palvelu-, matka- ja laitehankintakustannuksia. Hankesuunnitelma voi avustavan henkilöstön palkkojen lisäksi sisältää myös hankejohtajan ja muiden tutkijoiden palkkakustannuksia.
 
VTR:n hakeminen
 
Vuoden 2020 VTR:n hakuaika on päättynyt 29.4.2019.  
 
Valtion tutkimusrahan vuosikello
 
VTR-vuosikello näyttää hakuajankohdat.
 
Hankkeen raportointi
 
Hankkeen loppuraportti on tehtävä hanketta seuraavan vuoden toukokuun alkuun mennessä. Monivuotisissa hankkeissa hankejohtaja on velvollinen tekemään selvityksen vuosittain. Raportoinnista voidaan antaa lisäohjeita hankekauden aikana STM:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Raportointilomake täytetään tutkijan työpöydällä ja lomake liitetään VTR-hakemuksen liitteeksi e-lomakkeella.
 
Tarkemmat ohjeet ja tutkijan palkkataulukko
 

Hanke-ehdotuksen laatimisohje
Tutkijoiden palkat

 
Neuvontaa Valtion tutkimusrahaan liittyen
 
  • Terttu Kovanen, kehittämispäällikkö | terttu.kovanen@hus.fi | 050 427 0679
  • Lauri Ihari, johdon assistentti | lauri.ihari@hus.fi | 050 427 9860
  • Ari Lindqvist, ylilääkäri | ari.lindqvist@hus.fi | 040 523 8686
​​​​