Valtion tutkimusrahan hakeminen

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. Valtion rahoitus annetaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle​, joka päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä tutkimushankkeisiin perustuvien hakemusten perusteella. 
 
​Hakemus tutkimushankkeen rahoittamiseksi VTR:lla tehdään HUSin tutkimustoimikunnalle. Rahoitussuunnitelma voi sisältää erilaisia tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, kuten palkka-, materiaali-, palvelu-, matka- ja laitehankintakustannuksia. Hankesuunnitelma voi avustavan henkilöstön palkkojen lisäksi sisältää myös hankejohtajan ja muiden tutkijoiden palkkakustannuksia.
 
HUSin sisäinen VTR-haku vuodelle 2021
 
Täytä hanke-ehdotus e-lomakkeella​ 28.4.2020 klo 15 mennessä. Katso tarkat ohjeet hanke-ehdotuksen laatimisohjeesta (liite 2), kun teet hakemusta ja sen liitteitä. 

Hanke-ehdotuksessa pitää olla mukana seuraavat liitteet:

  • hankesuunnitelma (ohje liitteessä 2)
  • kustannusarvio (kustannusarviolomake liitteessä 1)
  • hankejohtajan cv
  • hankejohtajan julkaisuluettelo vuosilta 2017–2019
  • varsinainen tutkimussuunnitelma   

VTR-hakuohjeet, liitteet, tutkijan palkkataulukko & e-lomakkeen osoite

Valtion tutkimusrahan vuosikello
 
VTR-vuosikello näyttää hakuajankohdat.
 
Hankkeen raportointi
 
Hankkeen loppuraportti on tehtävä hanketta seuraavan vuoden toukokuun alkuun mennessä. Monivuotisissa hankkeissa hankejohtaja on velvollinen tekemään selvityksen vuosittain. Raportoinnista voidaan antaa lisäohjeita hankekauden aikana STM:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Raportointilomake täytetään tutkijan työpöydällä ja lomake liitetään VTR-hakemuksen liitteeksi e-lomakkeella.
 
Neuvontaa Valtion tutkimusrahaan liittyen
 
  • Terttu Kovanen, kehittämispäällikkö | terttu.kovanen@hus.fi | 050 427 0679
  • Ari Lindqvist, ylilääkäri | ari.lindqvist@hus.fi | 040 523 8686
  • Lauri Ihari, johdon assistentti | lauri.ihari@hus.fi | 050 427 9860
​​​​