Tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi

 

> Valtion tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi

 

  1. Tutkija tekee tutkimushankkeesta hakemuksen HUS:n tutkimustoimikunnalle.
  2. HUS:n tutkimustoimikunta arvioi tutkijoiden hankehakemukset.
  3. HUS:n tutkimustoimikunta tekee priorisoiduista hankkeista hakemuksen HYKS-ervan tutkimustoimikunnalle.
  4. HYKS-ervan tutkimustoimikunta myöntää rahoituksen organisaatioille (kuten HUS:lle) hakemusten perusteella.
  5. HUS:n tutkimustoimikunta esittelee rahoitusta saavat hankkeet HUS:n toimitusjohtajan päätöstä varten.
  6. Hankejohtaja eli tutkimushankkeen vastaava tutkija saa TYH-projektitunnukselle käyttöönsä määrärahan.
  7. Hankejohtaja hakee tutkimusluvan TYH-projektille.
  8. Hankejohtaja tekee TYH-projektin käytön kirjauksen laskentarjärjestelmään.
  9. HUS raportoi TYH-hankkeiden rahan käytön HYKS-ervan tutkimustoimikunnalle, joka raportoi kuntaorganisaatioiden saaman rahoituksen käytön STM:lle.

 

___________________________________________________________________​​​​​​​​​