Tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi

 
> Tutkijakohtaisen tutkimusrahan hakeminen ja käytön raportointi

 

Tutkimusrahoitusta hallinnoidaan tämän ohjeen mukaan, kun rahoituksen tilinpito tehdään HYKS-instituutissa.

  

 1. HYKS-instituutti Oy, rahoittaja ja PI (Principal Investigator) tekevät tutkimussopimuksen HYKS-instituutissa
 2. PI hakee tutkimushankkeelle HUS:n linjaorganisaatioiden mukaisesti tutkimusluvan
 3. PI tekee tarvittaessa sivutoimi-ilmoituksen HYKS-instituutti Oy:ssä toimimisesta
 4. Tutkimusprojektille annetaan HUS:n projektitunnus
 5. Tutkimus toteutetaan HUS:ssa (HYKS-instituutti toteuttaa)
 6. Rahoituksen saanut tutkija toimii tutkimuksen vastaavana tutkijana HUS:ssa
 7. PI käyttää rahaa tutkimusluvan mukaisesti ja kirjaa rahan käytön HUS:n laskentajärjestelmään
 8. HYKS-instituutti seuraa projektille kirjautuvia kuluja ja pitää kuluista projektikirjanpitoa
 9. Rahan käytöstä tehdään osa HYKS-instituutti Oy:n tilinpäätöstä
 

Jos tutkijalle on myönnetty tutkimusraha akateemiseen tutkimukseen HUS:ssa niin, että tutkija maksaa rahalla HUS:ssa tiliöitäviä kuluja tai palkkaa rahalla HUS:n työntekijöitä, menetellään seuraavasti:

 
 1. HYKS-instituutti ja PI tekevät tutkimuksesta hallinnointisopimuksen HYKS-instituutissa: tyypillisesti sovitaan siitä, miten HYKS-instituutti hoitaa rahan tilinpidon ja työnantajavelvollisuudet tutkijan puolesta
 2. Tutkimushankkeelle haetaan tutkimuslupa ja tutkimukselle annetaan HUS:n projektitunnus
 3. Rahoituksen saanut tutkija (PI) toteuttaa tutkimuksen HUS:ssa ja toimii tutkimuksen vastaavana tutkijana HUS:ssa
 4. PI käyttää rahaa tutkimusluvan mukaisesti ja kirjaa rahan käytön HUS:n laskentajärjestelmään
 5. HYKS-instituutti seuraa projektille kirjautuvia kuluja ja pitää niistä projektikirjanpitoa
 6. HYKS-instituutissa valmistellaan tutkijan puolesta ilmoitus verottajalle
 7. Tutkija raportoi rahan käyttönsä rahoittajan edellyttämällä tavalla

 

___________________________________________________________________​​​​​

tutkimuksen rahoitus hus.jpg
pelkka aurora.jpg
budjetointipohjat.jpg
VTR_oikea.jpg
suomen_akat_oikea.jpg
tutkimusrah_hakupalv_oikea.jpg
tutkimrah_hak_raport_oikea.jpg