Nordforsk rahoitus

 
Tietoa Nordforskista ja meneillään olevista tai suunnitteilla olevista aktiviteeteista:
 

Call for proposals: Digitalisation of the Public Sector – Research and Innovation Projects
Application deadline: 16.01.2020

 
Lisätietoja Nordforskin sihteeristöltä:

Maria Nilsson, PhD, Specialrådgivare/Special adviser NordForsk
+ 47 99 38 02 64 
maria.nilsson@nordforsk.org 
www.nordforsk.org