EU-rahoitus


Horizon2020 (H2020) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jonka viimeiset rahoitushaut ovat nyt auki. Uusi puiteohjelma Horizon Europe käynnistyy 2021. Ohjelmassa on rahoitusmahdollisuuksia sekä kansainvälisille konsortioille että yksittäisille tutkijoille. Ohjelmasta voi hakea rahoitusta myös esimerkiksi Yliopistosairaaloiden (data)infrastruktuuria ja verkostoyhteistyötä tukeviin hankkeisiin.

1) Health-ohjelman viimeiset konsortiohaut löytyvät tästä linkistä.
Suurimmassa osassa hauista deadline on 4/2020. Hakumahdollisuudet kannattaa katsoa läpi syksyn 2019 aikana, jotta jää aikaa konsortion kokoamiseen ja hyvän hakemuksen laatimiseen.

Business Finlandin materiaaleja EU-hakemuksen tekemiseen:

EU Horisontti2020 -hakemusten tekoon löytyy ohjeita ja esimerkkejä lyhyinä videoina. Katso erityisesti kohta Horisontin hakupalat.
 
Linkki videoihin
 
***
  
2) IMI Innovative Medicines Initiative on Euroopan Unionin kumppanuusohjelma, joka rahoittaa lääketieteellistä tutkimusta ja innovointia. Lue lisää.

 
***
 
3) European Research Council ERC (Euroopan tiedeneuvosto)
 
ERC on Euroopan Unionin hallinnoima tieteen rahoitusorganisaatio. Tiedeneuvosto pyrkii vahvistamaan eurooppalaista tutkimusta rahoittamalla parhaita tutkijoita ja tutkimusprojekteja pitkäaikaisilla rahoituksilla. Lue lisää.

Nyt auki olevat haut:ERC-hauissa HUSlaisia auttavat myös HY:n rahoituspalvelut.
 
***

4) Marie Sklodowska-Curie Actions
 
MSCA on Euroopan Unionin / Euroopan Komission perustama apurahaohjelma.
Se myöntää apurahoja monitieteiseen tutkimukseen ja tukee tutkijoiden välistä kansainvälisistä yhteistyötä Euroopassa ja koko maailmassa.
 
Marie Sklodowska-Curie -rahoitus sisältyy niin ikään H2020-ohjelman ensimmäiseen pilariin. 
Lue lisää.

*** 

Lisätietoja: 

Suzan Ikävalko, tutkimus- ja innovaatiopäällikkö
suzan.ikavalko@hus.fi
+358 50 583 4292