HUSeCRF tutkijoiden käyttöön

Kirjaudu suoraan järjestelmään

logo.jpg
 

HUSeCRF on sähköinen tutkimusten tiedonkeruualusta, jota voidaan käyttää eri tutkimuksissa. Se toimii HUS:n verkossa (myös verkossa, joka on yhdistetty VPN-tekniikalla HUS:n verkkoon). Täysin verkossa toimivaa järjestelmää voidaan sovitusti käyttää missä ja milloin tahansa.

Mikä HUSeCRF on?

 

CRF (Case Report Form) on kliinisissä tutkimuksissa pääsääntöinen tapa kerätä potilailta tietoja, joita käytetään selvitettäessä esimerkiksi sairauksien tai toimenpiteiden vaikutuksia ja yhtäläisyyksiä suuressa joukossa potilaita joko paikallisesti tai eri puolilla maailmaa. Perinteisesti nämä tiedot on kerätty paperilomakkeille tai Exceliin, mutta HUSeCRF mahdollistaa tiedon keräämisen täysin digitaalisesti.

HUSeCRF:n avulla on mahdollista suorittaa tutkimuksia kokonaan ilman tunnistettavia henkilötietoja. Se mahdollistaa myös tutkimukset, joissa tunnistettavat tiedot ovat vain rajatun tutkimushenkilöstön nähtävillä. Järjestelmän avulla tutkimuksen sähköinen tiedonkeruu voidaan räätälöidä laajalti eri aiheille, ja sitä voidaan käyttää kymmenen tai kymmenien tuhansien tutkittavien tutkimuksessa. HUSeCRF:n avulla tutkimushenkilöstön roolitus on yksinkertaista: päätutkija, eri tutkimuskeskusten tutkijat, koordinaattorit, tutkimushoitajat ja monitorit näkevät juuri heille suunnatut tiedot.

HUSeCRF-järjestelmällä tutkimushenkilöiden satunnaistaminen on kätevää. Valittavissa on useampia satunnaistamistapoja. Tutkimuksen monitorointi on yksinkertaista ja helppoa järjestelmän avulla. HUSeCRF-järjestelmän avulla voidaan seurata tutkimuksen tiedon keruuta ja tutkimuksen edistymistä selkeästä ohjaus- ja hallintapaneelista. Järjestelmästä on myös mahdollista tuottaa tietoa tarvittavassa muodossa, kuten SPSS-ohjelmaan tai Exceliin sopivassa muodossa.

ecrfkaavio.jpg

Miten HUSeCRF:n saa käyttöönsä?

 

Järjestelmän saa käyttöön pyytämällä käyttöoikeutta osoitteesta HUSeCRFsupport@hus.fi tai täyttämällä e-lomakkeen (käyttöönotto nopeutuu, koska tarvittavat tiedot syötetään suoraan lomakkeeseen.) Tiedot siirtyvät lomakkeelta suoraan pääkäyttäjälle, joka luo tutkijalle oikeudet järjestelmään, ja neuvoo myöhemmin sen käytössä. HUSeCRF:n käyttö on HUSin tutkijoille maksutonta.