Tutkimus HUSissa

HUS:ssa tutkimus ja opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston, sen lääketieteellisen tiedekunnan ja muiden korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) muodostavat yhdessä Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH).
 

AMCH:n julkaisut

Terkko Navigator

HUSin tutkimuksen vaikuttavuus

578x3.jpg 

Tutkimuksen ja opetuksen tavoitteet 2019

 
Tutkimuksen tavoitteet

• Toimia aktiivisena kumppanina kansainvälisissä ja kotimaisissa projekteissa ja kehittämisvirroissa
• Huolehtia siitä, että tutkimuksen tekniset ja hallinnolliset prosessit ovat sujuvia
• Kehittää tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja infrastruktuureja, kuten tietoallas- ja biopankkitoimintaa
• Lisätä kansainvälistä ulkopuolista tutkimusrahoitusta
• Edistää terveysalan yritystoimintaa ja alan julkista keskustelua
• Varmistaa tutkimuksen asema ja edellytykset tulevaisuudessakin

Opetuksen tavoitteet

• Tarjota korkeatasoinen harjoittelualusta Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun terveysalan AMK-opiskelijoille
• Edistää HUS-HY yhteistyötä
• Varmistaa HUSin yksiköiden henkilöstön kattavampi osallistuminen opetukseen
• Kehittää opiskelija/erikoistuvaohjauksen arviointi- ja palautejärjestelmää
• Kehittää opiskelijoiden/erikoistuvien perehdytys- ja potilasturvallisuuskoulutusta
• Kehittää HUSin kouluttajien/ohjaajien ohjaajakoulutusta & ohjausjärjestelmää
• Osallistua sosiaali- ja terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja vauhdittaa palvelujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista
 ​​​​​​​