FAQ - Tutkijoiden yleisimmät kysymykset

 

1. Miten laadin rahoitussuunnitelman? Mistä saan tiedot suunnitelmaan?

Rahoitussuunnitelma laaditaan rahoittajakohtaiselle budjetointipohjalle. Kullekin rahoittajalle on oma budjetointipohja. Tiedot suunnitelmaan tulee tutkijalta itseltään. Tutkijan tulee suunnitella tutkimus niin, että kaikille tutkimuksessa muodostuville kuluille voidaan esittää maksaja. Tutkimussuunnitelma määrittää rahoitussuunnitelman sisällön. Tutkijoiden ja avustavan henkilökunnan palkat löytyvät palkkataulukosta.

Valtion tutkimusrahan haussa rahoitussuunnitelma (kustannusarviolomake) liitetään osaksi apurahahakemusta sekä myöhemmin osaksi eettisen toimikunnan lausuntohakemusta sekä tutkimuslupahakemusta.

HYKS-instituutin kautta hallinnoitavissa tutkimuksissa instituutin koordinaattorit laativat kustannusarvion. VTR:n osalta on olemassa oheinen JYL ohje 4/2015 (linkki vie HUS-intraan).

2. Miten tutkimuksen kulut rahoitetaan?

Rahoittaja voi maksaa tutkimuksen kulut kokonaisuudessaan tai yhteisrahoitteisissa projekteissa projektin rahoittaa useampi taho. Rahoituksesta enemmän täällä.

3. Milloin tarvitaan MTA?

MTA tarvitaan, kun lähetät henkilötietoja tai näytteitä ulkomaille tai HUS:n ulkopuolelle (muulle kuin tutkimusryhmän osapuolena olevalle julkiselle organisaatiolle). Muista, että potilaan suostumus on ehdoton lähtökohta kaikessa materiaaliluovutuksessa.

​​ ​​