Määrärahan käyttöselvitys vuodelta 2017

HYKS:n erityisvastuualueella olevia terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla on ollut käytössään valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 2017, pyydetään raportoimaan valtion tutkimusmäärärahan käyttö vuoden 2017 ajalta liitteiden a ja b mukaisesti erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle (terveydenhuoltolaki 64 §). 

Raportointi erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle pyydetään tekemään sekä vuonna 2017 käyttöön tulleesta määrärahasta että jo aikaisemmin käyttöön tulleesta määrärahasta, mikä sellaista on toimintayksiköllä vielä raportoimatta vuosilta 2013 - 2016. Samalla toimintayksiköitä pyydetään ilmoittamaan, paljonko ennen vuotta 2017 myönnettyä valtion tutkimusmäärärahaa jää vielä varatuksi käynnissä oleviin monivuotisiin hankkeisiin (terveydenhuoltolaki 64 §).

Raportointi pyydetään tekemään sähköisesti täytettäviin Excel-taulukoihin (Selvitys yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käytöstä vuonna 2017 liite a ja b).

Ohje ja liitteet


Käyttöselvitys liitteillä a ja b pyydetään toimittamaan 15.6.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen lauri.ihari@hus.fi. 


Lisätietoja​​

Ari Lindqvist, ylilääkäri
ari.lindqvist(a)hus.fi
040 523 8686

Lauri Ihari, johdon assistentti 
lauri.ihari(a)hus.fi
050 427 9860​