Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käyttöselvitys vuodelta 2018

HYKS:n erityisvastuualueella olevia terveydenhuollon toimintayksiköitä, joilla on ollut käytössään valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 2018, pyydetään raportoimaan valtion tutkimusmäärärahan käyttö vuoden 2018 ajalta liitteiden a ja b mukaisesti erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle (terveydenhuoltolaki 64 §).


Raportointi erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle pyydetään tekemään sekä vuonna 2018 käyttöön tulleesta määrärahasta että jo aikaisemmin käyttöön tulleesta määrärahasta, mikäli sellaista on toimintayksiköllä vielä raportoimatta vuosilta 2013-2017.

Samalla toimintayksiköitä pyydetään ilmoittamaan, paljonko ennen vuotta 2018 myönnettyä valtion tutkimusmäärärahaa jää vielä varatuksi käynnissä oleviin monivuotisiin hankkeisiin (terveydenhuoltolaki 64 §).


Toimintayksiköiden tulee tässä raportissa myös ilmoittaa, onko se palauttanut käyttämättä jäänyttä valtion tutkimusmäärärahaa HYKS-ervan tutkimustoimikunnalle vuoden 2018 aikana. Samalla tulee ilmoittaa, minkä vuoden määrärahasta palautettu summa on peräisin.


Raportointi pyydetään tekemään sähköisesti täytettäviin Excel-taulukoihin ”selvitys yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käytöstä vuonna 2018” liite a ja b. Ohje ja liitteet a ja b ovat ohessa erillisinä tiedostoina.

Ohje ja liitteet

 
 
 
 

Käyttöselvitys liitteillä a ja b pyydetään toimittamaan 17.6.2019 mennessä osoitteeseen lauri.ihari@hus.fi.  

 

 

Lisätietoja​​

 

Ari Lindqvist, ylilääkäri
ari.lindqvist(a)hus.fi
040 523 8686

 

Lauri Ihari, johdon assistentti 
lauri.ihari(a)hus.fi
050 427 9860​