Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käyttöselvitys vuodelta 2019

HYKS-erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköiden, joilla on ollut käytössään valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa vuonna 2019, pitää raportoida valtion tutkimusmäärärahan käyttö vuoden 2019 ajalta liitteiden a ja b mukaisesti erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle (terveydenhuoltolaki 64 §).

Ohjeet toimintayksiköille käyttöselvityksen tekoon

​Tee käyttöselvitys sekä 2019 käyttöön tulleesta määrärahasta että jo aikaisemmin käytössä olleesta määrärahasta, jos siitä ei ole vielä raportoitu.

Ilmoita samalla, paljonko ennen vuotta 2019 myönnettyä valtion tutkimusmäärärahaa jää vielä varatuksi käynnissä oleviin monivuotisiin hankkeisiin (terveydenhuoltolaki 64 §).

Ilmoita raportissa myös, onko toimintayksikkö palauttanut käyttämättä jäänyttä valtion tutkimusmäärärahaa HYKS-ervan tutkimustoimikunnalle vuoden 2019 aikana. Ilmoita samalla, minkä vuoden määrärahasta palautettu summa on peräisin.

Tee raportointi sähköisesti täytettäviin Excel-taulukoihin ”selvitys yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan käytöstä vuonna 2019” liite a ja b. Ohje ja liitteet a ja b ovat ohessa erillisinä tiedostoina.


Ohje ja liitteet 

Toimita käyttöselvitys liitteillä a ja b 29.6.2020 mennessä osoitteeseen lauri.ihari@hus.fi.  

 

Lisätietoja​​

Ari Lindqvist, ylilääkäri
ari.lindqvist(a)hus.fi
040 523 8686

Lauri Ihari, johdon assistentti 
lauri.ihari(a)hus.fi
050 427 9860​​