Jäsenet

HUSin erityisvastuualueen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnasta on säädetty terveydenhuoltolaissa (1326/2010). HUS​in hallintosäännön 13 §:n nojalla toimikunnassa on 12 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

 

HUSn edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ​ylilääkäri Juhani Kahri
​tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, puheenjohtaja                         ​ylilääkäri Mika Laine
ylilääkäri Päivi Miettinen​ arviointiylilääkäri Anu Maksimow
​hallintoylihoitaja Kaarina Torppa ylilääkäri, laatujohtaja Sanna-Maria Kivivuori

 

Helsingin yliopiston edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
dekaani Risto Renkonen professori Ilkka Ojanperä
​professori Eero Mervaala ​professori Minna Kaila
​professori Sanna Lehtonen ​professori Eija Kalso
​professori Teija Kujala

​professori Laura Hokkanen                     

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän edustajat

Jäsen ​Varajäsen
​ylilääkäri Tero Tapiola ​ylilääkäri Juha Kasurinen

 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
​tutkimus- ja koulutusjohtaja
Pasi Pöllänen
Ylilääkäri Pälvi Vento                             
 

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän edustajat

Jäsen                                   ​Varajäsen
ylilääkäri Tuomo Nieminen professori Marja Mikkelsson

Erva-alueen perusterveydenhuollon edustajat
 
Jäsen ​Varajäsen
Terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen (Keravan kaupungin terveyspalvelut)          Johtava ylilääkäri Pia Höglund (Kauniaisten kaupungin terveyspalvelut)

Muiden erva-alueen asetuksella säädettyjen tutkimusrahoitukseen oikeutettujen palveluntuottajien edustajat
 
Jäsen ​Varajäsen
tutkimusjohtaja Timo Yrjönen (Orton Oy)                            tutkimusjohtaja Sinikka Heikkala (Invalidiliitto ry)