Jäsenet

Hyksin erityisvastuualueen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnasta on säädetty terveydenhuoltolaissa (1326/2010). HUS:n hallintosäännön 13 §:n nojalla toimikunnassa on 12 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 

HUSn edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
johtajaylilääkäri Petri Bono ​ylilääkäri Juhani Kahri
​tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, puheenjohtaja                         ​sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio (Lohjan sha)
apulaisylilääkäri Päivi Miettinen​ ​ylilääkäri Kimmo Mattila
​hallintoylihoitaja Kaarina Torppa ​hallinnollinen ylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori

 

Helsingin yliopiston edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
professori Eija Kalso​ ​apulaisprofessori Sanna Lehtonen
​professori Minna Kaila ​professori Eero Mervaala
​professori Risto Renkonen, varapuheenjohtaja ​professori Ilkka Ojanperä
​professori Hannu Sariola

​dosentti Kirsi Sainio                         

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän edustajat

Jäsen ​Varajäsen
​professori Tuomo Nieminen ​ylilääkäri Antti Valpas

 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustajat

​Jäsen ​Varajäsen
​tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pöllänen ​LT Päivi Vento                             
 

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän edustajat

Jäsen                                                   ​Varajäsen
johtajaylilääkäri Juhani Sand Hallintoylilääkäri Maria Virkki

Erva-alueen perusterveydenhuollon edustajat
 
Jäsen ​Varajäsen
Pia Höglund (Kauniaisten terveyskeskus)           Kirsi Riihimäki (Espoon terveyskeskus)

Muiden erva-alueen asetuksella säädettyjen tutkimusrahoitukseen oikeutettujen palveluntuottajien edustajat
 
Jäsen ​Varajäsen
johtaja Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu)                              tutkimusjohtaja, dosentti Timo Yrjönen (Orton)