Hakuohje

Tutkimusmäärärahan haku HUSin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta


HUSin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voi hakea tutkimusmäärärahaa erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta. Näitä asetuksella erikseen säädettyjä organisaatioita Hyksin erityisvastuualueella ovat Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus Helsinki), Sairaala ORTON Oy ja SPR Veripalvelu.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea tutkimusrahaa erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta. Hakemuksen voivat tehdä vain edellä mainitut organisaatiot. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin ja tutkimushankkeilla täytyy olla nimetty tutkimusryhmä ja vähintään yhdellä tutkimusryhmän jäsenistä täytyy olla työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan julkisen sektorin organisaatioon tai asetuksella säädettyyn palveluntuottajaan.

Miten tutkijat hakevat tutkimusmäärärahaa?

 
Kukin organisaatio päättää osaltaan, miten sen palveluksessa olevat tutkijat toimivat hankehaussa. Jokainen hakukelpoinen organisaatio voi käyttää tätä ilmoitustekstiä sisäisessä ja internetissä tapahtuvassa ilmoittelussaan.

Vuoden 2021 hakemusten hakuohje ja määräaika 


Hakemukset toimitetaan sähköisen linkin kautta: 


Yksityiskohtainen hakuohje ja hakemukseen liitettävät Excel-tiedostot on julkaistu alla.

Vuoden 2021 HYKS-ervan VTR-hakuohje.docx

Liite 1.xls

Liite 2.xls

Liite 3.xls​

Organisaatioiden on toimitettava hankehakemuksensa 15.6.2020 klo 15.00 mennessä. 

Lisätiedot:

Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, erva-tutkimustoimikunta, HUS Yhtymähallinto
puh. 040 643 0511 tai anne.pitkaranta@hus.fi


Ylilääkäri Ari Lindqvist, erva-tutkimustoimikunta, HUS Yhtymähallinto
puh. 040 523 8686 tai ari.lindqvist@hus.fi


Sähköisen e-lomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Terttu Kovanen, puh. 050 427 0679 tai terttu.kovanen@hus.fi