Hakuohje

Tutkimusmäärärahan haku HYKS:n erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta


HYKS:n erityisvastuualueen (erva) terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voi hakea tutkimusmäärärahaa erva-tutkimustoimikunnalta. Näitä asetuksella erikseen säädettyjä organisaatioita HYKS:n erityisvastuualueella ovat Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus Helsinki), Sairaala ORTON Oy ja SPR Veripalvelu.


Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea tutkimusrahaa erva-tutkimustoimikunnalta. Hakemuksen voivat tehdä vain edellä mainitut organisaatiot. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin ja tutkimushankkeilla täytyy olla nimetty tutkimusryhmä ja vähintään yhdellä tutkimusryhmän jäsenistä täytyy olla työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan julkisen sektorin organisaatioon tai asetuksella säädettyyn palveluntuottajaan.

 

Miten tutkijat hakevat tutkimusmäärärahaa?

 
Kukin organisaatio päättää osaltaan, miten sen palveluksessa olevat tutkijat toimivat hankehaussa. Jokainen hakukelpoinen organisaatio voi käyttää tätä ilmoitustekstiä sisäisessä ja internetissä tapahtuvassa ilmoittelussaan.

Vuoden 2020 hakemusten hakuohje ja määräaika

 

Hakemukset toimitetaan sähköisen linkin kautta: https://e-lomake.fi/lomakkeet/5849/lomake.html.

 


Yksityiskohtainen hakuohje ja hakemukseen liitettävät Excel-tiedostot on julkaistu alla.


• Erva-hakuohje organisaatioille 

Liite 1
• Liite 2
• Liite 3


Organisaatioiden on toimitettava hankehakemuksensa 14.6.2019 klo 15.00 mennessä.


Lisätiedot:


Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, erva-tutkimustoimikunta, HUS Yhtymähallinto
puh. 040 643 0511 tai anne.pitkaranta@hus.fi


Ylilääkäri Ari Lindqvist, erva-tutkimustoimikunta, HUS Yhtymähallinto
puh. 040 523 8686 tai ari.lindqvist@hus.fi


Sähköisen e-lomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Terttu Kovanen, puh. 050 427 0679 tai terttu.kovanen@hus.fi