HUSin erityisvastuualueen (HYKS-erva) tutkimustoimikunta

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus ervan terveydenhuollon toimintayksiköistä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee yhteistyössä ervan tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painopistealueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain.

Ervan terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voi hakea tutkimushankkeille rahoitusta ervan tutkimustoimikunnalta. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi olla hakijana. Tutkimushankkeella täytyy kuitenkin olla tutkimusryhmä ja vähintään yhdellä tutkimusryhmän jäsenistä täytyy olla työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan julkisen sektorin organisaatioon tai asetuksella säädettyyn palveluntuottajaan.