AMCH-kampus ja yhteistyöverkosto

 
HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) ovat yhdessä AMCH (Academic Medical Center Helsinki) eli Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki. AMCH tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja toimijaklustereiden kanssa.

Kuva HUSin ja Helsingin yliopiston organisaatioista ja yhteistyöstä


Meilahden kampusalue

 
 
Meilahden kampuskirjaston ensimmäisestä kerroksesta löytyvä Terkko Health Hub on terveyden ja life science alojen startup-keskittymä, joka tarjoaa terveys- ja lääketieteen alan tutkijoille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä yrityksille ainutlaatuisen toimintaympäristön ja verkostot keskeisiin ekosysteemitoimijoihin. Terkko Health Hubissa on työskentely- ja neuvottelutiloja yrityksille, WELL-kahvila sekä kaikille avoimet työskentelytilat. Terkko Health Hubin toimintaa koordinoi Helsinki Think Company, joka järjestää kirjastossa erilaisia tapahtumia. 


Biomedicum Helsinki 1:stä löytyvät korkealuokkaiset ja hyvin varustellut tilat yliopiston perustutkimuksen, lääketieteen opetuksen ja yliopistosairaalan kliinisen tutkimuksen tarpeisiin. Helsingin yliopiston, HUS-kuntayhtymän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Folkhälsanin ja tutkimuskeskus Minervan tutkijoiden työskentely samassa rakennuksessa takaa tiiviin yhteistyön ja vuorovaikutuksen, mikä toteutuu parhaiten useiden tutkimusryhmien muodostamissa kuudessa laajassa tutkimusohjelmassa.

Biomedicum Helsinki 2 on uusi askel suomalaisen lääketieteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa tarjoten ajanmukaiset tilat alan yritystoiminnalle tutkimusorganisaatioiden, erikoistilojen ja tutkimuspalveluiden läheisyydessä. Kansainvälistä yhteistoimintaa lisää entisestään Biomedicum Helsinki 2 -rakennuksessa toimiva Helsingin yliopiston yhteyteen perustettu Suomen molekyylilääketieteen instituut​ti​.
 
 


Yhteistyöhankkeet


 
HUS, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin kaupunki muodostavat allianssin, joka kehittää tutkimukseen pohjautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä. Health Capital Helsinki (HCH) on life science- ja terveysteknologia-alan keskittymä, jonka päämääränä on tehdä pääkaupunkiseutu ja Suomi tunnetuksi ja Pohjoismaiden parhaaksi paikaksi tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistossa kehitettyyn Biodesign-ohjelmaan. Biodesign on strukturoitu menetelmä, joka pyrkii edistämään lääketieteellistä hoitoa monialaisella lähestymistavalla. Biodesign Finland on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja HUS:n järjestämä koulutushanke, joka perustuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin. Hankkeessa on tarkoitus kehittää teknisiä, kaupallistettavaksi soveltuvia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin ja luoda uutta yritystoimintaa. Samalla osallistujat saavat arvokasta tuotekehitysalan koulutusta.
 
 
AMCH:n kautta HUS:n tutkijoilla on mahdollisuus osallistua Stanfordin yliopistosta lähtöisin olevaan SPARK-ohjelmaan. SPARK Finland on globaalisti verkottunut terveysteknologia- ja life science –alan kehittymistä edistävä ohjelma, joka tukee tutkimuksesta ja kliinisestä palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden jalostamista tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi.