Siirry pääsisältöön

HUSin vuosi 2022: Ympäristövastuu

Vastuullisuusohjelmamme keskeisiä ympäristötavoitteita vuodelle 2022 olivat ilmastotiekartan laatiminen, energiatehokkuuden edistäminen, etävastaanottojen määrän lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen.

Laajaa ympäristötyötämme ohjasi myös HUSin ympäristöohjelma 2021–2024, jonka painopisteet ovat hiilineutraali HUS 2030, resurssiviisas ja kiertotaloutta tukeva HUS sekä ympäristövastuunsa tunteva ja oppiva HUS. 

HUSin ilmastotiekartta valmistui

Laadimme Suomen ensimmäisenä yliopistosairaalana ilmastotyön pitkän ajan suunnitelman, jossa toiminnan päästölähteet on huomioitu kokonaisvaltaisesti. Ilmastotiekarttaamme kirjattiin yli 100 toimenpidettä, joilla vähennämme toiminnastamme suoraan ja välillisesti aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Tavoittelemme oman toimintamme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä sitoudumme vähähiilisyyteen hankinnoissa ja rakentamisessa.

Energiankulutuksemme laski ja ylitimme energiatehokkuustavoitteemme 

Kokonaisenergiankulutuksemme laski 3,8 prosenttia vuodesta 2021 ollen 312 000 MWh. Energiakustannukset sitä vastoin kasvoivat 29 prosenttia eli 7 miljoonaa euroa. Lämpöenergian kulutus laski noin 8 prosenttia vuoden oltua edellistä lämpimämpi.

Sähkönkulutus nousi vain 1,7 prosenttia, vaikka Siltasairaalan valmistuminen lisäsi sähkön kulutusta. Muilta osin sähkönkulutuksemme laski lähes prosentin.

Saavutimme energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 tavoitteemme etuajassa syksyllä 2022. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Kokonaisjätemäärämme laski yli neljä prosenttia

Toimintamme volyymi väheni 4,4 prosentilla vuodesta 2021. Sekajätteen kokonaismäärä laski lähes 220 tonnia eli yli 6 prosenttia. Kaikkiaan yhdyskuntajätteiden määrä väheni lähes 440 tonnia eli noin 7 prosenttia. Keräyspaperin määrän väheneminen jatkui edellisvuosien tapaan 18 prosentin vuosivauhdilla. Kokonaisjätemäärämme oli noin 7 490 tonnia.

Vähensimme ruokahävikkiä kehittämällä seurantaa, suunnittelua ja toimintatapoja

Kunnianhimoinen tavoitteemme vähentää ruokahävikkiä 30 prosenttia ei toteutunut, mutta tulos oli kuitenkin hyvä. Lounasravintoloissa hävikin määrä pienentyi 20 prosenttia. Parhaiden toimintamallien käyttöä laajennetaan HUSin sisällä moniammatillista yhteistyötä tehostamalla. 

Etävastaanottoja lisäämällä vähensimme liikkumisen ympäristövaikutuksia

Yksinkertaistimme etävastaanottojen teknologiaa ja viestimme sekä henkilöstölle että potilaille etävastaanottojen mahdollisuuksista.  Vuonna 2022 eKäyntejä oli 24,8 prosenttia elektiivisistä avokäynneistä. 

Koulutetuilla ympäristövastaavilla tärkeä rooli 

Vuoden 2022 aikana koulutimme eri työyksiköihin yli 80 uutta ympäristövastaavaa. Ympäristövastaavat ovat osa sisäistä ympäristöverkostoamme. He saavat koulutuksessa kokonaiskäsityksen organisaatiomme ympäristöasioiden hallinnasta ja valmiudet edistää arjen ympäristöasioita omassa työyksikössään. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.