Siirry pääsisältöön

HUSin vuosi 2022: Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työhyvinvointiohjelmamme mottona on Terveenä töihin, terveenä kotiin. HUSissa me tuemme työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia monin keinoin. Vuonna 2022 panostimme erityisesti jaksamisen tukemiseen.

Hyvinvoiva työntekijä  

Jälkipurkutoiminta kaikkien ulottuville 

Kehitimme jälkipurkumallia (defusing), jonka tarkoituksena on henkisesti kuormittavien ja vaativien kokemusten purku välittömästi ikävän tai yllättävän tapahtuman sattuessa. Laajensimme mallin saataville koordinoidusti koko HUSin alueella. Jälkipurkuistunto auttaa traumaattisen tilanteen jälkeen ja ennaltaehkäisee mahdollista haitallista kuormitusta. Toiminta lähti hyvin käyntiin, ja siitä on saatu hyvää palautetta. 

Virtuaaliapuri ohjaa 24/7 

Koronapandemian aikana käytössä ollut virtuaaliapuri muokattiin palvelemaan henkilöstöä työssä jaksamisen tukena. Intrassa oleva virtuaaliapuri ohjaa kaikkina vuorokauden aikoina työntekijän oireiden ja avun tarpeen mukaan sopivan tuen piiriin. Tukimuodoista eniten hyödynnettiin työnohjausta ja työterveyshuollon palveluja. 

Annoimme tukea hyvinvointiin  

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat mielenterveysongelmien ohella yleisimpiä syitä työntekijöidemme sairauspoissaoloille. Erityisesti nousi huoli nuorten työntekijöiden jaksamisesta ja sairauspoissaoloista.    

Vaikka sairauspoissaolojen kokonaismäärä kasvoi viime vuonna, aktiivisella työkyvyn tukemisella työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä oli pieni. Etsimme ja järjestimme osatyökykyisille mahdollisuuksia jatkaa työelämässä, sillä meitä kaikkia tarvitaan. 

Intrassa oleva virtuaaliapuri ohjaa kaikkina vuorokauden aikoina työntekijän oireiden ja avun tarpeen mukaan sopivan tuen piiriin.

Hyvin toimiva työyhteisö 

Voimavarat työssä -hyvinvointipuun oksat kannattelevat

Kokosimme yhteen HUSin tarjoamat työn ja hyvinvoinnin tukemisen muodot Voimavarat työssä -hyvinvointipuuhun. Materiaali sai paljon kiitosta, ja sitä hyödynnettiin paitsi koulutuksissa myös esihenkilöiden ja työntekijöiden työkalupakkina. 

Selvitimme henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tilaa  

Henkilöstön työntekijäkokemusta kartoitettiin vuonna 2022 henkilöstö- ja Johtamissyke-kyselyillä. Vastausten mukaan viime vuosien panostus esihenkilötyöhön näkyy nyt henkilöstön kasvaneena tyytyväisyytenä esihenkilöihin, mutta ylikuormituksen kokemus säilyi ennallaan. 

Löytääksemme henkilöstökokemuksen keskeisiä haasteita analysoimme myös lukuisia aikaisempina vuosina tehtyjä henkilöstökyselyjä. Vedimme tuloksia yhteen ja pohdimme ratkaisuja haasteisiin. Tavoitteemme on olla tulevaisuudessa halutuin työpaikka turvataksemme hyvinvointialueidemme asukkaiden palvelut. Työ tämän tavoitteen eteen jatkuu vuonna 2023. 

Lue lisää henkilöstökyselyn tuloksista:

Husin henkilöstö on ylpeä työstään

Hyvinvointitoiminnalla tukea palautumiseen 

Hyvinvointitoiminnassamme tarjosimme lukuisia valmennuksia, tapahtumia ja verkkokursseja liikunnasta, ravitsemuksesta, unesta ja yleisesti oman hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisestä. Valmennusten pääpaino oli palautumisen tukemisessa. Esihenkilöille tarjottiin omaa hyvinvointivalmennusta, johon osallistuminen oli aktiivista.   

Lue lisää aiheesta: 

Uusi työhyvinvointiohjelma luotsaa läpi muutosten 

Tavoitteemme on olla tulevaisuudessa halutuin työpaikka.

Turvallinen työympäristö  

Tavoitteenamme nolla tapaturmaa

Olemme saaneet pitkäjänteisellä työturvallisuustoiminnalla ja poikkeamien tutkinnalla tapaturmaluvut pysymään pieninä ja valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Kampanjoinnilla, monipuolisella ergonomiatoiminnalla sekä riskien hyvällä hallinnalla saimme yleisimmät tapaturmatyypit vähenemään ja lievenemään. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.

Selkeytimme riskien arvioinnin prosesseja

Työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ja niihin liittyvien riskien arviointi tehdään monen toimijan yhteistyönä. Työsuojeluviranomaisen tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan. Selkeytimme riskien arvioinnin prosessia ja eri toimijoiden roolia ja tarkensimme ohjeita väkivaltariskien arvioinnista ja uhkatilanteisiin varautumisesta. 

Kokosimme turvallisuusohjeet yksiin kansiin

Työturvallisuusopas julkaistiin joulukuussa intrassa. Opas esittelee tiiviissä muodossa keskeisimmät turvallisuusohjeet ja ohjaa lisätiedon äärelle.  

Verkkokoulutukset mahdollistivat joustavan osallistumisen

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi laadimme työhyvinvoinnin verkkokurssin. Lisäksi työsuojelupareille valmistui työturvallisuusverkkokoulutus ja kotikäyntejä tekeville oma kurssi turvallisuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.