Siirry pääsisältöön

HUSin vuosi 2022: Henkilöstön saatavuus ja rekrytointi

Pyrimme tukemaan henkilöstön saatavuutta kehittämällä työnantajakuvaa, rekrytoimalla alueellisesti sekä hyödyntämällä kansainvälistä rekrytointia. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ ja mielenkiintoiset työtehtävät.

Henkilöstön saatavuus haastoi meitä jälleen vuonna 2022. HUSissa oli haettavana lähes 4 000 avointa työpaikkaa ja hakijoita yli 26 000. 

Henkilöstön saatavuuteen vaikutti niin valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan saatavuustilanne kuin HUSin profiloituminen haluttuna työpaikkana. Henkilöstö on tärkein voimavaramme, ja jatkuvana pyrkimyksenä on löytää kestäviä ratkaisuja riittävän henkilöstön turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä huomioida myös alueellisia eroja toiminta-alueellamme.

Vuoden 2022 aikana meillä aloitti työnsä useampi alueellinen rekrytoija, jotka pystyvät tukemaan paremmin esihenkilöitä rekrytoinnissa ja varmistamaan parempaa hakijakokemusta. 

Lue lisää alueellisesta rekrytoinnista Porvoossa Hoitotyön vuosikertomuksesta (pdf)

Henkilöstön saatavuuteen vaikutti osaltaan myös HUSin työnantajakuva, joka on potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa heikko (Luottamus&Maine-tutkimus 8/2022). Erityisen heikkona oli mainittu ilmapiiri, etenemismahdollisuudet sekä palkkataso. Vuonna 2022 käytimmekin palkkatasojen korotuksiin noin 7 miljoonaa ja kertapalkitsemisen laajentamiseen noin 2,7 miljoonaa euroa.

Meillä on myös erilaisten sisäisten henkilöstötutkimusten mukaan paljon hyvää, mikä ei nouse niin vahvasti esiin ulkoisessa työnantajamielikuvassa. Strategisena päämääränämme on olla paras yhteisö tutkia, oppia ja tehdä merkityksellistä työtä, minkä vuoksi on tärkeää, että sekä sisäinen että ulkoinen työnantajakuva sekä työntekijöiden kokemus ovat aidosti linjassa keskenään.  

Systemaattinen työnantajakuvan kehittäminen 

HUSissa keskimäärinen työskentelyaika on 11,6 vuotta. Uusilta työntekijöiltä kysyttäessä (Uuden työntekijän kysely) 90 prosenttia suosittelee HUSia työnantajana. Koko HUSin henkilöstölle tehdyssä henkilöstökyselyssä työpaikkaansa suosittelisi 69 prosenttia.

Vuoden 2022 aikana luotiin työnantajakuvan jatkuvaan kehittämiseen tiekartta, jonka avulla viestitään tavoitteellisesti meistä työnantajana sekä mitataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Samalla se auttaa kehittämään toimintaa. Projektin yhteydessä päivitettiin myös rekrytointikonsepti, jossa huomioitiin brändinmukaisuus sekä vuonna 2020 käyttöönottamamme työnantajalupaus HUSissa olet elämäntyössä.  

Kansainvälinen rekrytointi 

Kansainvälinen rekrytointi nähdään yhtenä tärkeänä osana HUSin rekrytointia. Liityimme vuonna 2022 Hyvinvointialueiden kansainväliseen rekrytointiverkostoon, jossa mietitään kansallisesti eri sidosryhmien kanssa keinoja sote-alan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

HUSissa käynnistettiin vuoden 2022 lopulla moniammatillisessa yhteistyössä sisäinen kartoitus kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksista saatavuuden turvaamiseksi. Vuoden 2022 aikana pilotoitiin yhteistyökumppanin kanssa kansainvälisen hoitajarekrytoinnin osalta, ja työ jatkuu vuonna 2023. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.