Siirry pääsisältöön

HUSin vuosi 2022: Esihenkilötyö ja johtaminen

Tuimme hyvää johtamista Esihenkilöpassi-valmennuksella ja strategisella projektilla, joka keskittyi esihenkilötyön edellytysten varmistamiseen. Tyytyväisyys lähiesihenkilön johtamiseen parantui vuoden aikana. Esihenkilöpassi-valmennuksen ja strategisen johtamisen kehittämisen projektin myötä tuettiin hyvän johtamisen edellytyksiä.

Tyytyväisyys johtamiseen parantunut edelleen

HUSissa on kuluneen vuoden aikana tehty systemaattista työtä laadukkaan johtamisen rakenteellisten esteiden tunnistamiseksi ja kehitetty työkaluja erityisesti lähijohtamisen tueksi. 

Alkuvuotta väritti poikkeusoloihin varautuminen sekä koronapandemian että työmarkkinatilanteen vuoksi, mikä kuormitti henkilöstötilannetta. Henkilöstön tyytyväisyyttä ja kokemusta johtamisesta arvioitu säännöllisesti Johtamissyke-kyselyllä vuodesta 2021 alkaen. Vuoden 2022 viimeisessä kyselyssä 79 % vastaajista oli tyytyväisiä lähiesihenkilönsä johtamiseen. Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna tulos parani 6 %.

Johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. Työyksiköissä vallitsee kyselyn mukaan luottavainen ilmapiiri ja työskentelyn koetaan sujuvan hyvin.

Esihenkilöpassi-valmennus uusille esihenkilöille

Uusien esihenkilöiden koulutus uudistettiin Esihenkilöpassi-valmennuskokonaisuudeksi, joka koostuu sekä verkkokoulutuksesta että lähivalmennuksesta. Tavoitteena on tukea esihenkilön kehittymispolun alkua ja luoda tehtävässä tarvittavaa tieto- ja osaamispohjaa osana työrooliin ja tehtävään perehdyttämistä. Webinaareina toteutettua johtamiskoulutusta lisättiin. Satoja esihenkilöitä osallistui heille suunnattuihin tilaisuuksiin liittyen muun muassa muutoksen johtamiseen, kehityskeskusteluihin ja työntekijäkokemuksen johtamiseen. 

Hyvän johtamisen mahdollistavat rakenteet

Vuoden 2022 aikana toteutettiin strateginen projekti Johtamisen ja lähiesihenkilötyön edellytysten varmistaminen. Sen tavoitteena oli kuvata laadukkaan johtamisen mahdollistavat rakenteelliset tekijät.

Projektin ja pilottien aikana kerättiin huomioita esihenkilötyöstä ja johtamisesta. Niiden pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia. Näistä yksi oli suositus yksikkökoosta, jonka mukaan yhden esihenkilön henkilöstömäärän ei tulisi olla yli 40. 

Osana projektia laadittiin työkalu esihenkilöiden työtehtävien ja työnjaon selkeyttämiseen sekä kuormitustekijöiden tunnistamiseen. Tavoitteena on lisätä henkilöstön johtamiseen käytettävää aikaa sekä lisätä mahdollisuuksia muun muassa valmentavan johtamisen toteuttamiseen.  

Lue lisää aiheesta:

Johtamisen kehittämisellä pyritään nyt tuntuviin muutoksiin

Johtamisen kehittäminen toi konkreettisia työkaluja esihenkilöiden arkeen

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.