680 000

patienter som fått vård

2,2

miljoner invånare på specialupptagningsområdet

16 000

nyfödda

Personalmängd

27 000

1300

elektiva remisser varje dag

820

jourbesök inom den specialiserade sjukvården per dag

92 000

operationer

2,9

miljoner poliklinikbesök