680 000

hoidettua potilasta

2,2

miljoonaa asukasta erityisvastuualueella

16 000

syntynyttä vauvaa

Henkilöstömäärä

27 000

1300

elektiivistä lähetettä joka päivä

820

erikoissairaanhoidon päivystyskäyntiä päivässä

92 000

leikkausta

2,9

miljoonaa poliklinikkakäyntiä