Siirry pääsisältöön

HUSissa olet elämäntyössä

Me haluamme olla terveydenhuollon suunnannäyttäjä, jota ohjaa vahva arvopohja - myös työnantajana.

Kolme naista maailmanpyörän vieressä juttelemassa.

Terveydenhuoltoalan edelläkävijänä meillä pääsee tekemään arvokasta työtä yhteiskuntamme eteen tavalla, jota ei muualla pääse kokemaan. Me kohtaamme niin potilaan kuin toisemme yksilöllisesti, yhdenvertaisesti ja ystävällisesti. Meillä tehdään sekä pitkiä uria, tärkeitä kasvupolkuja että lyhyempiä ammatillisia jaksoja. Kaikkia yhdistää mahdollisuus nähdä ja kokea jotain merkittävää ja ainutlaatuista.

HUSissa jokainen on elämäntyössä.

Kuljemme terveydenhuollon eturintamassa

Tärkeimpiä töitä tekemään valitaan vakaimmat kädet. Kun tarvitaan asiantuntemusta lääketieteen ja potilastyön haastavimpiin kysymyksiin, suomalaiset kääntyvät usein ensimmäisenä HUSin puoleen.

Suomen johtavana sairaalakokonaisuutena HUS tarjoaa työtehtäviä, jollaisia muualla ei ole tarjota. Suhtaudumme rooliimme potilastyön eturintamassa ylpeydellä, mutta tiedämme sen edellyttävän myös sitoutumista jatkuvaan kehittymiseen.

Haluamme työnantajana olla kehittymisen kärjessä ja tarjota työntekijöillemme parhaat mahdollisuudet olla mukana kehittämässä terveempää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. HUSista saadut opit kantavat läpi uran niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

HUSissa työntekijä saa mainiot näköalat terveydenhoidon maailmaan riippumatta ammattiryhmästä. Isona yrityksenä HUSissa on myös mainiot mahdollisuudet työnkiertoon, uuden oppimiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Työskentelemme yhdessä arkea rakentaen

Potilas on meillä yhteisen arjen keskiössä. Työssämme meitä palkitsee potilaan hoidon eteneminen ja luottamus siihen, että tämän eteen teemme yhdessä töitä.

Tavoitteemme on tasapaino - vastuu ja vapaus, työ- ja vapaa-aika. Rakennamme arkea luottamuksella tiimien ammattitaitoon ja luomalla mahdollisuuksia johtaa omaa työtä. Haluamme olla työpaikka, johon mahtuu monenlaisia elämäntilanteita.

Moniammatillisuus on vahvuutemme. Olemme yksi Suomen suurimmista tutkijayhteisöistä ja opiskelijoiden työssäoppimispaikoista. Laadukkaan tutkimuksemme tulokset vaikuttavat merkittävästi kaikkien suomalaisten hyvinvointiin. Meille on tärkeää, että tämä uusin tieto siirtyy kaikkien kollegoidemme käyttöön.

Meillä pyydetään ja saadaan apua.

Saa tehdä töitä itseä kiinnostavien asioiden parissa huikeiden asiantuntijoiden kanssa. Saa olla itse oman työnsä johtaja.

Olemme yhteisö, jossa jokainen saa kokea olevansa arvokas

Me teemme jokaisena päivänä lupauksen paremmasta hoidosta ja yhdenvertaisuuden vaalimisesta paitsi potilaillemme, myös toisillemme.

Me HUSissa olemme ylpeitä siitä, että takaamme jokaiselle potilaalle yhdenvertaisen hoitoon pääsyn, vuoden jokaisena päivänä.

Meillä jokainen työntekijä on aidosti arvokas osa koko työyhteisöämme ja tämän lupauksen lunastamista. Eri aloja edustavat ammattilaiset muodostavan joukon, jossa jokaisella on tärkeä paikkansa yhteiskuntamme vaikuttajina, vastuunkantajina ja terveydenhuollon takaajina.

En ole koskaan täällä törmännyt sellaisiin asenteisiin, että me laitoshuoltajat olisimme jotenkin arvoasteikossa alempana. Tosiasia kuitenkin on, ettei homma pyörisi täällä ilman meitä – kaikki toimii niin käsi kädessä.