Siirry pääsisältöön

Kaksikielinen HUS

Potilaan mahdollisuus käyttää omaa kieltään vaikuttaa merkittävästi kokemukseen annetusta hoidosta. Tavoitteemme on tarjota erikoissairaanhoitoa potilaan omalla kielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kaksikielisyysohjelmamme tukee tätä tavoitetta.

Hoitaja antamassa ohjeita potilaalle

Hoitoa omalla kielellä 

Tavoitteemme on, että potilas tuntee olonsa turvalliseksi käyttäessään hoitokontakteissaan omaa äidinkieltään, suomea tai ruotsia. Tämä edellyttää henkilökunnaltamme valmiutta puhua näillä kielillä aina ensikontaktista hoidon päätymiseen asti. 

Kieli ja potilaan tarve tulla ymmärretyksi vaikuttavat potilasturvallisuuteen. Kielellisten oikeuksien toteutuminen on myös edellytys muiden oikeuksien, kuten potilaan itsemääräämisoikeuden ja tiedonsaantioikeuden, toteutumiselle.

Kielellisistä oikeuksista säädetään muun muassa Suomen perustuslaissa, terveydenhuoltolaissa, laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä kielilaissa. 

Kaksikielisyysohjelma 

Maan suurimpana erikoissairaanhoitopalvelujen tuottajana meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus toimia edelläkävijänä.

HUSin vuosille 2024–2027 tehdyn strategian yhteydessä on päivitetty kaksikielisyysohjelma. Kaksikielisyysohjelma tukee HUSin arvoja – yhdenvertaisuus, edelläkävijyys ja kohtaaminen.

Kaksikielisyysohjelma tukee meitä tavoitteessa olla edelläkävijä myös erikoissairaanhoitoon kuuluvan ruotsinkielisen hoidon ja palvelun tarjoajana. Kaksikielisyysohjelma on laadittu kahdelle pääkohderyhmälle: potilaille, jotka saavat hoitoa ja palvelua omalla kielellään suomeksi tai ruotsiksi, ja henkilöstölle, joka tarjoaa hoitoa ja palveluita näillä kielillä. 

Kielilähettiläät

HUSissa on ollut kielilähettiläitä vuodesta 2012. 140 kielilähettiläämme tärkein tehtävä on innostaa ja kannustaa työtovereita käyttämään myös toista kotimaista kieltä potilaiden kanssa. Tavoitteemme on, että jokaisessa yksikössä ja tulosalueella on kielilähettiläitä. Kielilähettiläät toimivat kaksikielisyysohjelman edistäjinä käytännössä ja tukevat omaa yksikköään kieliasioissa. 

Kansalliskielilautakunta 

Kansalliskielilautakunta seuraa kieliohjelman noudattamista HUSissa. HUSin toimitusjohtajan asettaman kieliohjelman ohjausryhmän päätehtävänä on edistää, ohjata ja koordinoida kaksikielisyysohjelman toteuttamista potilasturvallisuutta lisäävällä tavalla. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.