Siirry pääsisältöön

Rakennushankkeet

HUSin rakennushankkeissa etenemme pitkäkestoisen sairaalarakennusten korjaus- ja uudisrakentamisohjelmamme mukaisesti.

kuvituskuva

Voimassa olevassa vuosien 2020–2023 investointiohjelmassa olemme varanneet sairaalarakentamiseen ja peruskorjauksiin yli 700 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitelmissa on mahdollisesti muilla rahoitusmalleilla toteutettavia rakennusprojekteja kuten Helsingin kaupungin kanssa yhdessä rakennettava Laakson yhteissairaala. Vuoden 2020 vaikean taloustilanteen vuoksi varaudumme tarkistamaan lähivuosien investointisuunnitelmia siten, että HUSin strategian ja toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeimmät rakennushankkeet voidaan joka tapauksessa toteuttaa.

Merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointimme on Meilahden kampukselle vuonna 2022 valmistuva Siltasairaala, joka korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikasta. Myös Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaaloissa on vireillä mittavat peruskorjaus- ja uudistamisohjelmat, joilla varaudumme rakennuskannan nykyaikaistamiseen ja laajentamiseen.

Peruskorjauksilla uudistamme iäkästä rakennuskantaa

Kiinteistökannassamme on eri aikakausilla valmistuneita rakennuksia, jotka on rakennettu kulloinkin voimassa olleiden määräysten ja rakennustapojen sekä toiminnan tarpeiden mukaisesti. Nykypäivän erikoissairaanhoito asettaa tiloille uudenlaisia vaatimuksia edellyttäen merkittäviäkin muutostöitä.

Uudistamme vanhoja tiloja peruskorjausten yhteydessä, jolloin saamme myös niiden tekniset ja muut ongelmat korjattua. Lisäksi teemme pienempiä korjausinvestointeja HUSissa vuosittain satoja. Niillä voimme pidentää tilojen käyttöikää laajaan peruskorjaukseen asti, koska rakennuksen tarvitsemaa peruskorjausta ja sitä edeltävää sairaalatoiminnan siirtämistä muualle ei useinkaan voida toteuttaa nopealla aikataululla.

Tavoitteemme on tarjota niin henkilöstölle kuin asiakkaille toiminnan vaatimuksia vastaavat turvalliset, terveet ja toimivat tilat.