Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Perusterveydenhuollon yksikkö

Edustamme perusterve​ydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Keskeisin tehtävämme on perusterveydenhuollon vahvistaminen.

Perhe luonnossa

Toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja toimintatapana työskentely moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa. Pyrimme edistämään perusterveydenhuollon asiantuntijaverkostojen syntymistä, yhteistyötä ja kehittämistä. Entistä toimivamman ja asiakaslähtöisemmän palvelujärjestelmän toteuttamiseksi edistämme terveydenhuollon integraatiokehitystä.

Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi

Annamme asiantuntemustamme perusterveydenhuollossa tehtävään tutkimukseen, kehittämiseen, hoito- ja kuntoutusketjujen laadintaan ja täydennyskoulutuksen tukemiseen sekä edistämme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytänteitä. Toimimme perusterveydenhuollon äänenä ja viestinviejänä sekä yhteen sovitamme erikois- ja perusterveydenhuoltoa sekä soveltuvin osin sosiaalitoimea.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?