Siirry pääsisältöön

Perusterveydenhuollon yksikkö

Edustamme perusterve​ydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Keskeisin tehtävämme on perusterveydenhuollon vahvistaminen.

Toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja toimintatapana työskentely moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa. Pyrimme edistämään perusterveydenhuollon asiantuntijaverkostojen syntymistä, yhteistyötä ja kehittämistä. Entistä toimivamman ja asiakaslähtöisemmän palvelujärjestelmän toteuttamiseksi edistämme terveydenhuollon integraatiokehitystä.

Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi

Annamme asiantuntemustamme perusterveydenhuollossa tehtävään tutkimukseen, kehittämiseen, hoito- ja kuntoutusketjujen laadintaan ja täydennyskoulutuksen tukemiseen sekä edistämme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytänteitä. Toimimme perusterveydenhuollon äänenä ja viestinviejänä sekä yhteen sovitamme erikois- ja perusterveydenhuoltoa sekä soveltuvin osin sosiaalitoimea.

HUS PeTe -blogi

Lue blogistamme perusterveydenhuollon näkökulmia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaisista asioista, sote-kehittämisestä ja koulutuksesta.

Tutustu blogiin tästä (link to a different website)