Siirry pääsisältöön

Investoinnit ja tuottavuusohjelma

HUS-yhtymän investointien tavoitteena on vahvistaa organisaation toimintaedellytyksiä. Periaatteena on, että investoinnit suunnitellaan taloudellisesti kestävästi.

Investoinneilla edistetään erikoissairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuksen sekä niiden vaatimien tukipalvelujen tehokasta järjestämistä. HUS käyttää tehokkaasti koko sairaalakapasiteettiaan ja välttää investointeja, joihin liittyy kannattavuutta, käyttötarpeen pysyvyyttä tai käyttöastetta koskevaa epävarmuutta. HUSin strategia sekä taloudelliset edellytykset investointien toteuttamiseen ohjaavat keskeisesti investointiohjelman sisältöä. Sotepe-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden omistajaohjaus kohdistuu vahvasti myös HUSin investointitasoon. Investointeja rajoittaa valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus ja investointiohjelma hyväksytetään nimetyissä ministeriöissä.

HUS-yhtymä investoi vuosittain noin 200-300 miljoonan euron edestä. Suurin investointiryhmä on rakennukset ja kiinteistöt, joihin tehdään sekä peruskorjauksia ja laajennuksia sekä rakennetaan täysin uutta. Rakennusinvestointien osuus kaikista investoinneista on noin 70 %. Merkittävimmät lähivuosien investoinnit uusiin rakennuksiin ovat olleet Siltasairaala, Tammisairaala, Laakson yhteissairaala sekä Jorvin sairaalan uusi vuodeosastorakennus. Muita merkittäviä investointeja ovat laiteinvestoinnit, joiden osuus on noin 20 % sekä ICT-investoinnit.

HUSissa käynnistettiin vuonna 2019 tuottavuusohjelman laadinta, jonka tavoitteiksi asetettiin rakentaa malli HUS-tason pitkäkestoiselle tuottavuusohjelmalle sekä kartoittaa ja esittää konkreettiset mittarit ja raportit, jolla tuottavuusohjelmaa voidaan seurata. Ohjelma valmistui vuoden 2020 alussa ja vuodesta 2021 lähtien se on ollut yhtenä osana talousarviovalmistelua. Sen tavoitteena on saavuttaa nykyinen tuotanto pienemmillä kustannuksilla tai kasvattaa nykyistä tuotantoa nykyisillä kustannuksilla huomioiden kuitenkin, että yliopistosairaalalle asetetut lakisääteiset velvoitteet ja palvelutasovaatimukset täyttyvät.

Vuosittainen ohjelma sisältää useita erillisiä tuottavuushankkeita, jotka kohdistuvat monipuolisesti eri aihealueisiin, muun muassa prosesseihin, laitteisiin ja tarvikkeisiin, palveluiden hankintaan, henkilöstöön sekä tiloihin. Toimintayksiköt laativat konkreettisen ja yksilöidyn suunnitelman tuottavuusohjelmansa toteuttamiseksi ja sen toteutumista seurataan kuukausittain osana toiminnan ja talouden seurantaa.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.