Siirry pääsisältöön

Investoinnit ja tuottavuusohjelma

Suunnittelemme investointiohjelman aina neljän vuoden ajalle. Lisäksi sairaala-alueet laativat pitkän aikavälin suunnitelmia. Investoinneilla pyrimme toimintaedellytysten jatkuvaan parantamiseen, oman toiminnan vahvuuksien tukemiseen sekä tuottavuuden lisäämiseen. 

Strategiamme ohjaa keskeisesti, mitä hankkeita investointiohjelmaan sisällytetään. Keväällä 2021 käynnistyi vuosien 2022-2025 investointien suunnittelu, jota käsitellään hallituksessa syksyllä. Uudelleenarvioimme kaikki investointiohjelman hankkeet vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Lopullisen päätöksen kunkin vuoden investoinneista tekee valtuusto.

Vuonna 2020 investointimme olivat 241 miljoonaa euroa, josta rakennusinvestointien osuus oli 159 miljoonaa. Rakennushankkeista suurin on Meilahteen valmistuva Siltasairaala. Muita suuria rakennushankkeita ovat Tammisairaala sekä Puistosairaalan ja muun muassa Naistenklinikan peruskorjaukset. Muita merkittäviä investointejamme ovat ICT-hankkeet ja laitehankinnat.

Tuottavuusohjelma

HUSin tuottavuuden parantamiseksi olemme laatineet pitkän aikavälin tuottavuusohjelman. Sen tavoitteena on saavuttaa nykyinen tuotanto pienemmillä kustannuksilla tai kasvattaa nykyistä tuotantoa nykyisillä kustannuksilla huomioiden kuitenkin, että yliopistosairaalalle asetetut lakisääteiset velvoitteet ja palvelutasovaatimukset täyttyvät. Tuottavuusohjelman ensimmäinen toteuttamisvuosi oli 2020.

Ohjelma sisältää 29 erillistä tuottavuushanketta, jotka kohdistuvat monipuolisesti eri aihealueisiin, muun muassa prosesseihin, laitteisiin ja tarvikkeisiin, henkilöstöön sekä tiloihin. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä paikasta riippumatonta työtä (etäkonsultaatiot), automatiikkaa, laitteiden käyttöasteita ja kierrätystä, sekä kehittää hoitopolkuun liittyvää viestintää, hintatietoisuutta ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. 

Ohjelman eri hankkeille nimetyt vastuuhenkilöt raportoivat tuottavuusohjelman etenemisestä kolme kertaa vuodessa HUSin johtoryhmälle.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.