Siirry pääsisältöön

Hinnoittelu

HUSin sairaaloiden palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa HUS-yhtymän yhtymäkokous. Pääperiaate hinnoittelussa on, että se tukee hoidon kustannusten oikeudenmukaista jakautumista hyvinvointialueiden kesken. 

Palvelujen hinnat määritellään kerran vuodessa seuraavaa vuotta varten kustannusperusteisesti siten, että niillä pyritään kattamaan kaikki sairaalan toiminnasta aiheutuvat kulut. Noudatamme samoja hinnoitteluperiaatteita jäsenhyvinvointialuiden, muiden hyvinvointialueiden ja muiden maksajien potilaisiin. Toimitusjohtaja hyväksyy vuosittain päivitettävät tuote- ja suoritehinnat.

Palvelujen hinnoittelussa hyödynnetään erikoissairaanhoidon tuotteistusta. Tuotteet muodostuvat erilaisista hoitoon sisältyvistä suoritteista ja tuotteen hinta sisältää kaikkien hoidossa käytettyjen suoritteiden kustannukset. Yksittäisen tuotteeseen sisältyvän suoritteen hinta määräytyy sen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan. Hinnoittelu perustuu siis vahvasti kustannuslaskentaan, johon huomioimme lisäksi ennakoidut muutokset toiminnassa, tuotantomäärissä ja kustannustasossa. Voimme myydä suoritteita sovitusti myös erillisinä suoritteina. Palvelujen tuotteistus auttaa hyvinvointialueiden palvelusuunnittelussa sekä HUSin yksiköiden toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. 

Osa myytävistä palveluista poikkeaa luonteeltaan niin, ettei niiden hinnoittelussa ole mielekästä käyttää ylläkuvattua hinnoitteluperiaatetta. Esimerkiksi Myrkytystietokeskuksen palvelut, potilasvakuutukseen liittyvät kulut, Päivystysavun ja ensihoidon kulut laskutamme talousarviossa suunniteltujen kustannusten mukaan kunkin hyvinvointialueen asukasluvun mukaisessa suhteessa.
 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.