Siirry pääsisältöön

Hinnoittelu

HUSin sairaaloiden palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa kuntayhtymän valtuusto. Pääperiaate hinnoittelussa on, että se tukee hoidon kustannusten oikeudenmukaista jakautumista kuntien kesken. 

Palvelujen hinnat määritellään kerran vuodessa seuraavaa vuotta varten kustannusperusteisesti siten, että niillä pyritään kattamaan kaikki sairaalan toiminnasta aiheutuvat kulut. Noudatamme samoja hinnoitteluperiaatteita jäsenkuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien potilaisiin. Toimitusjohtaja hyväksyy vuosittain päivitettävät tuote- ja suoritehinnat.

Palvelujen hinnoittelussa hyödynnetään erikoissairaanhoidon tuotteistusta. Tuotteet muodostuvat erilaisista hoitoon sisältyvistä suoritteista ja tuotteen hinta sisältää kaikkien hoidossa käytettyjen suoritteiden kustannukset. 

Yksittäisen tuotteeseen sisältyvän suoritteen hinta määräytyy sen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan. Hinnoittelu perustuu siis vahvasti kustannuslaskentaan, johon huomioimme lisäksi ennakoidut muutokset toiminnassa, tuotantomäärissä ja kustannustasossa. Voimme myydä suoritteita sovitusti myös erillisinä suoritteina. Palvelujen tuotteistus auttaa kuntien palvelusuunnittelussa sekä HUSin yksiköiden toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. 

Osa myytävistä palveluista poikkeaa luonteeltaan niin, ettei niiden hinnoittelussa ole mielekästä käyttää ylläkuvattua hinnoitteluperiaatetta. Esimerkiksi myrkytystietokeskuksen palvelut, potilasvakuutukseen liittyvät kulut, päivystysapuneuvonnan ja ensihoidon laskutamme toteutuneiden kustannusten mukaan kunkin jäsenkunnan tai sairaanhoitopiirin asukasluvun mukaisessa suhteessa.  

Feedback

Löysitkö etsimäsi?