Siirry pääsisältöön

Hallitus ja talous- ja konsernijaosto

HUSia johtaa valtuuston alainen hallitus, jonka valtuusto valitsee toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä.

Hallitus keskittyy erityisesti sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen.

Hallituksen kokoonpano 2017-

Ulla-Marja Urho

Hallituksen puheenjohtaja

(kok.) Helsinki

040 041 2645

@email

Jari Oksanen

Hallituksen varapuheenjohtaja

(vihr.) Porvoo

040 049 4039

@email

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Hallituksen jäsen

(kok.) Helsinki

040 820 0750

@email

Marika Niemi

Hallituksen jäsen

(kok.) Espoo

040 822 8822

@email

Talous- ja konsernijaosto

Osasta hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista huolehtii hallituksen alainen talous- ja konsernijaosto. Konsernilla tarkoitetaan HUS-kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden muodostamaa kokonaisuutta.

Talous- ja konsernijaostossa on kuusi jäsentä, jotka ovat joko hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Talous- ja konsernijaosto päättää tietyistä kalliimmista laite- ja palveluhankinnoista. Konserniohjauksen ja -valvonnan osalta talous- ja konsernijaosto käsittelee muun muassa tytäryhtiöiden seurantaraportit ja päättää tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä ehdokkaista.

Talous- ja konsernijaosto huolehtii myös osaltaan HUSin talouden ja toiminnan seurannasta yhdessä HUSin hallituksen kanssa.