Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Koulutus -

Perioperatiivisen hoitotyön syventävä perehdytys

Asiasanat:
  • leikkaussalit ja tehohoito
  • HUS Simulaatiokoulutuskeskus

Perioperatiivisen hoitotyön syventävässä perehdytyksessä on viisi itsenäistä teemapäivää, jotka osallistujan tulee suorittaa hyväksytysti saadakseen suoritusmerkinnän koulutuskokonaisuudesta. Aiheita käsitellään aikuisten perioperatiivisen hoitotyön näkökulmasta.

Leikkaussalihoitaja valitsee instrumentteja leikkauksessa.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Hinta

HUSin henkilökunta
75 € / päivä (teoria, luennot)
100 € /pvä (simulaatiokoulutus)

Muut osallistujat
100 € / päivä (teoria, luennot) + alv 25,5 %
150 € /pvä (simulaatiot) + alv 25,5 %

Järjestäjä

HUS Leikkaus- ja tehohoitokeskus
HUS Simulaatiokoulutuskeskus

HUSin henkilökunta ilmoittautuu vain Harppi-koulutuskalenterin kautta. Muista organisaatioista ilmoittautuvat erillisen linkin kautta. Ilmoittaudu jokaiseen päivään erikseen.

Koulutuspäivissä käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä luennoinnin lisäksi. Jokaiseen päivään kuuluu ennakkotehtävä. Koulutuksen kohderyhmänä on perehdytyksen läpikäyneet perioperatiivisessa hoitotyössä työskentelevät sairaanhoitajat sekä leikkaustoimintaan osallistuvat kätilöt. Osallistujilta toivomme vähintään vuoden kokemusta perioperatiivisesta hoitotyöstä.

Eettisyys perioperatiivisen hoitotyön arjessa

Ke 7.2.2024, Kirurginen sairaala, Faltin-Sali

Koulutuspäivän aikana perehdytään eettisyyteen perioperatiivisen hoitotyön arjessa asiantuntijaluentojen ja pienryhmäkeskustelujen avulla.

ilmoittautuminen 23.1.2024 mennessä, ilmoittaudu seuraavista linkeistä.

Potilasturvallisuus leikkausosastolla

To 14.3.2024, Siltasairaala, SY4s.002

Koulutuspäivässä käsitellään muun muassa potilasturvallisuuskulttuuria, laite-, lääkitys- ja säteilyturvallisuutta sekä turvallisia leikkausasentoja ja perehdytystä. Lisäksi ennakkotehtävän avulla tutustutaan HaiPro-ilmoituksiin.

ilmoittautuminen 27.2.2024 mennessä, ilmoittautumislinkit ohessa:

Infektioiden torjunta leikkausosastolla

Ke 17.4.2024, Jorvin sairaala, Kokoustila A22 + simulaatiotila A23

Koulutuspäivän aikana kerrataan tavanomaiset varotoimet ja käydään läpi kosketus-, pisara-, ja ilmavarotoimet perioperatiivisessa hoitotyössä. Lisäksi perehdytään niin anestesia- kuin leikkaushoidon aseptiseen työskentelyyn ja pohditaan toimenpidealueen desinfektion haasteita.

Ilmoittautuminen 2.4.2024 mennessä, ilmoittautumislinkit ohessa:

ABCDE-Potilaan tilan tarkkailu ja hoito leikkausosastolla

osa 1 / Ma 30.9.2024 (luentopäivä), Siltasairaala, SY4s.002

Meilahden sairaala

Koulutuspäivässä harjoitellaan tärkeimpien EKG-rytmien tunnistamista ja kerrataan niiden edellyttämiä toimia. Koulutuksessa syvennytään peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin ABCDE –mallin mukaisesti sekä käsitellään mm. potilaan lämpötaloudesta huolehtimista.

ABCDE-Potilaan tilan tarkkailu ja hoito leikkausosastolla

osa 2/ Ti 1.10.2024 (harjoituspäivä), Simulaatiokeskus

Meilahden Tornisairaala, HUS Simulaatiokeskus

Koulutuspäivässä harjoitellaan peruselintoimintojen systemaattista arviointia ABCDE-mallin mukaisesti ja vaikeaan intubaatioon varautumista sekä perehdytään tajunnan tason arviointiin, koko tiimin toimintaan vuototilanteessa, sekä kivun arviontiin näkökulmana kivun lievityksen toimivuus ja riittävyys. Koulutuksen osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja ryhmät vaihtavat paikkaa lounastauon yhteydessä.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.