Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Sjukhushygienenheten

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar

Vår enhet för förebyggande av infektioner har till uppgift att fungera som expert på infektionsbekämpning och infektionssäkerhet hos personalen samt att utveckla och planera åtgärder i anslutning till detta inom vår specialiserade sjukvård och dess stödtjänster.  

Enheten för förebyggande av infektioner stöder enheterna i arbetet med att bekämpa och följa upp vårdrelaterade infektioner, mikrober som är resistenta mot antimikrobiella läkemedel och epidemier. Vårt arbete grundar sig på skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/ 2016). I anslutning till detta planerar och genomför vi utbildningar för personalen samt utarbetar anvisningar för bekämpning av infektioner vid enheterna.

Länk till anvisningar för att bekämpa infektioner (på finska).

Vi utför också utvecklings- och forskningsarbete med anknytning till bekämpning av infektioner. Målet med verksamheten är att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner inom HUS. Tyngdpunkten i bekämpningen av infektioner är förebyggande arbete med anknytning till patientsäkerheten.  

Våra viktigaste uppgifter är att erbjuda experttjänster inom infektionsbekämpning till enheter som vårdar patienter samt till HUS personal. Infektionsläkarna och hygienskötarna fungerar som experter på enheten för förbyggande av infektioner.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.