Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Rättspsykiatri för yrkesutbildade

Nyckelord:
  • rättspsykiatri

Vården av rättspsykiatriska patienter har i mentalvårdslagen skilts åt som en separat specialitet, och rättspsykiatrin är på grund av sina särdrag en fristående medicinsk specialitet.

De praktiska uppgifterna inom rättspsykiatrin kan delas upp i straffrättslig, administrativ och civilrättslig rättspsykiatri. Det rättspsykiatriska tjänstesystemet har vårdplatser på specialnivå och innefattar förutom att säkerställa högklassig vård också att trygga medborgarnas liv och hälsa. 

Inom rättspsykiatrisk patientvård behövs ett utpräglat strukturerat, funktionellt och rehabiliterande grepp. Vården är ofta långvarig, och återgången till ett liv utanför sjukhuset är ofta övervakad och styrd. I den dagliga verksamheten eftersträvar de rättspsykiatriska enheterna att inkludera vårdarbetets terapeutiska inslag i mänskliga rättigheter och säkerhetsaspekter; att finna en lämplig balans mellan respekt för självbestämmanderätten, upprätthållande av säkerhet och undvikande av utsättande är en fortsatt utvecklingsutmaning inom vår specialitet.

De största rättspsykiatriska enheterna i Finland är de statliga mentalsjukhusen som lyder under THL, Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, samt enheten för intensifierad avdelningsvård och rättspsykiatri (TEOPSY) som är verksam på HUS.

Specialisering inom rättspsykiatri?

Kontaktinformation Nina Lindberg

Läs bloggen om specialisering i rättspsykiatri

Till TEOPSY välkomnas också läkare under specialistutbildning för andra specialiteter: det lönar sig att diskutera en arbetsperiod på TEOPSY med den ansvariga professorn för specialiseringsutbildningen (HU vuxenpsykiatri: ansvarig professor för inriktningsfasen Tiina Paunio). I fråga om en läkare under specialistutbildning kan ett block av kliniska tjänster på 6 (–12) månader i allmänhet godkännas för arbete vid TEOPSY. Arbete vid TEOPSY räknas som universitetstjänster (HU vuxenpsykiatri).

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.