Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Psykiatrisk konsultation

Nyckelord:
  • psykiatriska konsultationspolikliniken

På psykiatriska konsultationspolikliniken tillhandahåller vi psykiatriska jour- och tidsbokningskonsultationer samt psykiatrisk krisvård av patienter som fyllt 18 år som undersöks och vårdas vid somatiska enheter på sjukhus i Helsingfors.

Utanför tjänstetid styrs förfrågningar om psykiatriska jourkonsultationer till Psykiatricentrets jourhavande läkare.

Orsaken till att en remiss ges till psykiatrisk konsultation eller vård ska vara centralt relaterad till patientens somatiska symtom eller sjukdom, somatiska undersökningar eller behandlingar. Orsaken till att en konsultationsremiss skrivs ut är ofta t.ex. en kris med akut insjuknande, en bedömning av det psykiska tillståndet och behovet av psykiatrisk fortsatt vård, ett differentialdiagnostiskt problem eller ett ställningstagande till den psykiska arbetsförmågan. I andra än psykiatriska problem som anknyter till patientens somatiska tillstånd ska patienten hänvisas till de regionala psykiatriska tjänsterna. Vår poliklinik samarbetar med de somatiska enheterna i form av bland annat vårdförhandlingar och utbildning. Psykiatrisk konsultation kan tillhandahållas av antingen en läkare eller en psykiatrisk sjukskötare. I samarbete med patienten beslutar den ansvariga läkaren för den somatiska vården om en remiss till psykiatrisk konsultation.

Ett barn eller en ung person som har en somatisk sjukdom och vårdas på HUS barn- och ungdomssjukhus kan få en remiss till en konsultation på vår poliklinik, om vårdnadshavaren har allvarliga psykiatriska symtom som akut kan äventyra barnets eller den unga personens somatiska vård eller hälsa under den somatiska vården.

Enheter

Psykiatriska konsultationspolikliniken, Mejlans

På psykiatriska konsultationspolikliniken erbjuder vi psykiatriska jour- och tidsbokningskonsultationer samt psykiatrisk kristerapi till patienter som…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.