Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Programvarutjänsten Haavi

Nyckelord:
  • COVID-19
  • corona
  • HAAVI

Programvarutjänsten Haavi är ett gemensamt verktyg för smittspårning och uppföljning och fungerar som en plattform för informationsutbyte. Programmet fungerar avskilt från användarkommunernas patientdatasystem. Systemet är avsett för smittspårning, uppföljning av och kontroll över epidemin. Haavi har utvecklats i samarbete med HUS epidemiologiska enhet och kommunernas enheter för smittsamma sjukdomar.

Programvaran automatiserar flera olika stadier av smittouppföljnings- och smittspårningsprocesser genom att samla ihop laboratoriesystemens provsvar och de personers uppgifter som har blivit smittade och exponerade. Processen frigör personalresurser avsevärt och minskar behovet av dem. Funktionerna har utvecklats för att stödja regionalt samarbete och gemensamma verksamhetsmetoder.

Under åren 2021–2022 har användningen också utvidgats till andra sjukvårdsdistrikt inom HUS specialupptagningsområde. Utöver detta används Haavi bl.a. i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Kajanaland. HUS koordinerar och stöder de regionala projekten för att införa tjänsten både operationellt och tekniskt. I Haavi-systemet har det byggts flera integrationer till olika laboratoriesystem från vilka provresultat fås automatiskt. Integrationer har också byggts tillsammans med privata aktörer.

På kommande i Haavi

Under åren 2022–2024 utvidgas och vidareutvecklas programvarutjänsten för uppföljning och spårning av olika smittsamma sjukdomar i samarbete med de nuvarande kommunerna inom HUS område. Vidareutvecklingen i samarbete med kommunala smittskyddsexperter är mycket viktig för att utveckla en fungerande, högklassig produkt som stöder gemensamma verksamhetsformer och motsvarar kommunernas behov. Programvaran gör det möjligt att upprätthålla beredskapen och reagera snabbt i framtida epidemilägen. Att dela på utvecklings- och underhållskostnader mellan kommunerna/välfärdsområdena är ekonomiskt och effektivt.

Läs mer på finska i artikeln Epidemian hallinnan työkalu pitää tilannekuvan ajan tasallai tidningen Lääkärilehti.

Stödtjänst

Vid problem, vänligen kontakta epidemiatuki(a)hus.fi.

Misstänker du coronavirussmitta?

Läs i den här länken om hur du ska göra. Haavi® är ett upphovsrättsskyddat och registrerat varumärke. Namnet får endast användas med HUS tillstånd. Tjänsten produceras av HUS IT-Förvaltning.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.