Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

HUS Apotek

Vi är Finlands största sjukhusapotek. Vi erbjuder de bästa tjänsterna för våra kunder och patienter inom läkemedelstjänster och klinisk farmaci, vi övervakar efterlevnaden av läkemedelslagstiftningen och ansvarar för att säkerställa tillgången till läkemedel inom Samkommunen HUS och edss kommuner.

Vi samarbetar med kliniska vårdenheter inom den specialiserade sjukvården, med HUS specialupptagningsområden, primärvården och med andra samarbetspartner. Våra kunder omfattar förutom HUS bland annat kommunerna inom HUS område samt Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote).

HUS Apteekin lääketoimitus, varastointiautomaatti

Kundtjänst

Vi är tillgängliga för våra kunder och besvarar frågor om bland annat läkemedel och hanteringen av läkemedel. Vi har ett tätt samarbete med våra kunder och vi utvecklar vår verksamhet utifrån kundrespons. Vi säkerställer tillgången till läkemedel på sjukhus och inrättningar genom beredskap också när våra apotek har stängt.

Läkemedelsupphandling och läkemedelsutbud

Vi konkurrensutsätter läkemedel och därmed jämförbara produkter enligt våra kunders behov, och vi tar fram läkemedelsutbudet i samarbete med experter och våra kunder. Vi styr läkemedelsanvändningen och rapporterar till våra kunder om läkemedelskostnader.

Vi tryggar tillgången till läkemedel genom införskaffning av läkemedel med specialtillstånd och genom att själva importera läkemedel. Vi säkerställer tillgång till och ett ändamålsenligt utbud av läkemedel i leveransfasen.

Produktion

Vi levererar läkemedel till våra kunder inom både den specialiserade sjukvården och primärvården med hjälp av automatisering. I våra renrum tillverkar vi ett brett sortiment av läkemedel för behandling och undersökning av våra patienter. Genom vår läkemedelstillverkning svarar vi på patienternas individuella behov när inga kommersiella läkemedel finns tillgängliga.

På samma sätt tillverkar vi individuellt anpassade cytostatikadoser med hjälp av automatisering. Vår kompetens utnyttjas också vid aseptisk tillverkning av radioisotoper.

Vi tillhandahåller maskinbaserade dispenseringstjänster till primärvårdens kunder, vilket ökar läkemedelssäkerheten för våra patienter och minskar våra kunders läkemedelssvinn.

Tjänster

Våra tjänster omfattar kliniska farmacitjänster, läkemedelsinformation, läkemedelslogistiska tjänster, kliniska läkemedelsprövningar och öppenvårdsapotek.

Våra kliniska farmacitjänster omfattar bland annat säkerhetskontroll av läkemedel, läkemedelsuppdatering, auditering av läkemedelssäkerhet och avdelningsfarmaci. Våra tjänster bidrar till att säkerställa en korrekt hantering och förvaring av läkemedel. Dessutom är vi med och säkerställer genomförandet av en rationell läkemedelsbehandling, bland annat genom att identifiera och lösa våra patienters medicineringsproblem.

Vår läkemedelsinformationsenhet ger våra kunder vägledning om hantering och användning av läkemedel. Vi är involverade i kliniska läkemedelsprövningar där vi tillhandahåller och vid behov tillverkar prövningsläkemedel. Vi har också introducerat smarta läkemedelsskåp för våra kunder. Detta främjar god läkemedelshantering och läkemedelsförvaring på avdelningarna. Vi tillhandahåller påfyllnad av infusionsvagnar som en läkemedelslogistisk tjänst.

Vi tillhandahåller också läkemedel mot smittsamma sjukdomar för öppenvårdsapotekets patienter.

Öppettider och kontaktuppgifterRespons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.