Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Hudtester

Nyckelord:
  • allergi
  • hudsjukdomar
  • hud- och allergisjukhuset

Vid vårt allergiforskningscentrum utförs hudtester för undersökning av omedelbar och fördröjd överkänslighet.

Utredningen av symtom som tyder på allergi inleds vanligtvis med ett hudtest. Vid vårt allergiforskningscentrum i Mejlans utförs hudtester för undersökning av omedelbar och fördröjd överkänslighet.

 
Allergensortimentet för hudtest vid Allergiforskningscentralen är det mest omfattande i landet – i pricktester och epikutantester kan över 400 olika allergener testas. I pricktester används många misstänkta allergener som sådana eller också framställs de på forskningscentret. De allergenpreparat som används är högklassiga och immunokemiskt standardiserade.
 
Pricktestet är den snabbaste grundläggande undersökningen av allergiska reaktioner. Ett pricktest utförs för att utreda vilken allergen som eventuellt har en koppling till patientens symtom (snuva och ögonsymtom, astma, atopiskt eksem, nässeleksem, tarmsymtom).
 
I epikutantester, dvs. lapptester, undersöks långsam, fördröjd hudkontaktallergi som i allmänhet manifesteras som hudutslag, allergiskt eksem. En testserie innefattar 10–30 testsubstanser. Substanser som inte ingår i testserien undersöks inte. Epikutantesterna tar vanligtvis 4–6 dagar. Remissen kan skrivas ut av en dermatolog.

Vi kan genomföra många serier samtidigt. Dessutom framställer vi efter behov egna substanser på specialistordination samt på begäran av polikliniken för yrkessjukdomar. 

 
Testsortimentet innefattar 

  • pricktester
  • intradermala tester (ic och sc)
  • öppna tester
  • urtikariatester
  • epikutan- dvs. lapptester

 
Vid Alleriforskningscentrum har man fäst särskild uppmärksamhet vid kvalitetskontrollen av hudtester. I uppföljningen av testuppgifterna används ett informationshanteringsprogram för uppföljning av arbetsresultaten och förändringar i allergiprevalensen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.