Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Farmakogenetik

Nyckelord:
  • farmakogenetik
  • gentester
  • laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar

Inom farmakogenetiken studerar man vilken effekt individuella skillnader i ärftliga faktorer har på terapisvar.

En pipett med åtta spetsar fyller i provrör som står på ett orange underlag.

Att definiera de genvariationer som påverkar läkemedelsbehandlingar kan vara användbart när man väljer läkemedelsbehandling, för att minska risken för biverkningar vid läkemedelsbehandlingar samt för att förbättra effekten av behandlingen.

Farmakogenetikguiden innehåller mer information om hur arvsmassan påverkar effekten av och säkerheten i läkemedelsbehandling. I farmakogenetikguiden finns läkemedelsspecifika dosrekommendationer som är avsedda att användas som hjälp för den som ordinerar ett läkemedel när den personen tolkar resultat från HUS Diagnostikcentrums gentest Farmakogenetiska panelen B -PGX-D.

Den andra upplagan av Handboken om farmakogenetik, på finska (Farmakogenetiikkaopas) publicerades den 13 november 2023 (den första upplagan publicerades den 13 januari 2022). Rekommendationerna i handboken om farmakogenetik har uppdaterats så att de motsvarar de uppdaterade internationella vårdrekommendationerna samt produktresuméerna bland annat för statiner, antidepressiva läkemedel och antipsykotika. Samtidigt uppdaterades namnen på genetiska förändringar i delstudierna CYP4F2 och VKORC1 samt lades förkortningar för genetiska fenotyper till cellmembranens transportproteiner (delstudierna ABCG2 och SLCO1B1). I handboken om farmakogenetik har man också uppdaterat förekomsten av genetiska fenotyper för entzymet NUDT15 hos den finländska befolkningen.

Handboken om farmakogenetik uppdateras 13.11.2023 (på finska)

Kontaktuppgifter

E-post för professionella kunder: farmakogenetiikka@hus.fi

Prisförfrågningar: huslab@hus.fi

Du hittar information om patientkundernas kundtjänst på sidan Laboratoriets tidsbokning och rådgivning.

Läkemedelskonsultationstjänster för hälso- och sjukvårdspersonal

Enheterna för klinisk farmakologi svarar på läkemedelskonsultationsfrågor från professionell hälso- och sjukvårdspersonal. Frågorna kan antingen röra enskilda patienter och frågor relaterade till deras medicinering (såsom farmakogenetik) eller en mer omfattande helhet.

Konsultationstjänsten är inte avsedd direkt för patienter, och enheterna har inte heller någon egen mottagningsverksamhet.

Konsultationstjänsterna i Helsingfors och Åbo svarar även på konsultationer som kommer från andra håll i Finland.Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.